Lek er nødvendig

Donna Haraway er tydelig på at lek er nødvendig for å utvikle praksiser for å forstå og inkludere det som er mulig, men ennå ikke finnes:

«We need to develop practices for thinking about those forms of activity that are not caught by functionality, those which propose the possible-but-not-yet, or that which is not-yet but still open.»

Skjermbilde 2019-06-25 kl. 10.57.59

Haraway i intervjuet i the Guardian:
Feminist cyborg scholar Donna Haraway: ‘The disorder of our era isn’t necessary’

«My attention is centered on the extermination and extinction crises happening at a worldwide level, on human and non-human displacement and homelessness. That’s where my energies are.»

Lytt til podcasten Reflections on the Plantationocene: A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing. Mot slutten av samtalen snakker de om betydningen av lek og kunst. Eller se en 25 minutters innledning til Haraways filosofi i boka Staying with the trouble. Making kin in the Chtulucene (2016):

Speculative Fabulation (4 min)

I foredraget nevner hun Ursula le Guins «The Carrier Bag Theory of Fiction», som er et oppgjør med de voldelige fortellingene som dominerer vår kultur. En spennende artikkel som kan leses her.

I filmen Storytelling for Earthly Survival har filmskaperen Fabrizio Terranova skapt et spennende filmportrett og en fin innføring i Donna Haraways filosofi.

Se filmen Storytelling for Earthly Survival

Å fortelle verden. Donna Haraways tverrvitenskapelige prosjekt.
Av Ingvil Førland Hellstrand. Salongen 14. juni 2019.

Lydhørt Samspill

Les artikkelen Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen av Lise Hovik og Anne Helga Henning i
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1-2019.

Artikkelen beskriver et forprosjekt til Lydhør, et kunstnerisk arbeid i samspill mellom små barn, Remida-materialer, lyd, rom, kunstpedagoger og ansatte fra barnehagen. Det er fokus på lyttende samspill og kompleksiteten i øyeblikkets poetiske potensiale.

Gutt med hjulvisp
Gutt med hjulvisp, messingskål og porselenslokk

Lydhør-prosjektet fortsetter!!

Forskningsprosjektet LYDHØR i Kongsgården har fått støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige Tiltak, slik at vi kan videreutvikle ideen om en kunstarena for de minste i Trondheim. Hurra!!!!

Prosjektet undersøker betydningen av sympoetisk samspill i små barns møte med kunst gjennom utvikling av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk vil fungere som en forskningsarena for samspillet mellom små barn, pedagoger, kunstnere og forskere. Stedets natur, omgivelser, rom og materialer vil danne utgangspunkt for samspillet og aktørene vil arbeide med kunstneriske uttrykksformer og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å utvikle, forstå, formulere og etablere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.