Fine lyder i Kongsgården

Ellen Lindquist, sammen med Emily Stauffer og Pat Diamond fra kunstnerorganisasjonen The Foundry i New York, holdt i dag musikalsk verksted for 5-åringer fra Birralee Kindergarten og tre av pedagogene derfra. Barna fortalte om hva de har drømt, og ble ivrig med på leken med rim og regler, instrumenter og ReMida-materialer.

IMG_5905
Lydlek med Emily

Etterpå fortsatte leken utendørs, der Emily ledet barna inn i undersøkelser av blader, grus og pinner. Etterhvert fikk de leke frø og blomster, dyr og ting de fikk se bilder av.

Fra forskergruppa deltok Lise, Tor og Ellen, som tok med seg viktige erfaringer videre fra en fin og lydhør dag i Kongsgården, til nye utforskende verksteder i tiden framover.