God Lydhør Jul!

Lydhør-gjengen avsluttet året sammen på Kongsgården med julegryte og juleleker.
Vi oppsummerte høsten med en ekte ReMida-lek, der tingene fikk spille hovedrollen.

Og med dette ønsker vi alle gode venner, barn, Lydhør-barnehager, forskere og andre samarbeidspartnere en leken og resirkulerbar jul! Vi ses til første forsker-frø-seminar den 9.1.20, og inviterer deretter pedagoger fra Lydhør-barnehagene på frø-seminar den 22.1.20. Mer informasjon om dette etter jul:)

Lydhør Forskergruppemøte

Tilstede: Tor Haugerud, Matilda Rolfsson, Ingvild Olssen Olaussen, Pål Bøyesen, Hannah Mjølsnes, Amalia Fonfara, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Anne Helga Henning, Ann Sylvi Olsen, Barbro Djupvik, Atle Krogstad, Nora Finseraas, Lise Hovik.

Askefrø på snø etter en stormfull natt

En spennende formiddag med 14 av deltakerne i forskergruppa, der vi ble bedre kjent med hverandres arbeidsmåter og forskningsmetoder. Spørsmålene vi diskuterte var knyttet til forholdet mellom kunst, forskning og pedagogikk, eller det som også kan kalles A/R/Tografi (Artist/Researcher/Teacher + Graphy).

Hva er kunstnerisk forskning?
Hvilke metoder bruker vi?
Hvilke metoder ønsker vi å utvikle?
Hvordan dokumenterer vi?
Hvordan bruker vi dokumentasjonen?
Hvordan skal vi publisere våre erfaringer og kunnskap?

Det var særlig temaet dokumentasjon som satte fart på samtalen, og her har vi mye å arbeide med. Et perspektiv vi vil utvikle videre i prosjektet er pedagogenes rolle i den kunstneriske utforskningen. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan både barna, kunstnerne, forskerne og pedagogene ta del i samtalen om det som er skapt.

Vi koblet oss sammen på vårens tema, FRØ, gjennom en installasjon i prosjektrommet, der Lise hadde stilt ut sin frøsamling, og alle fikk velge seg sitt eget frø. Vi lyttet til lyden av frøet og skapte et felles bilde. Dette ble en fin første utprøving av mangfoldet som finnes både i frøenes verden, blant prosjektdeltakerne, og de ulike prosjektene som skal utforskes med Lydhør i Kongsgården.

Regnbuepromp!

I dag har Ingvild blandet eliksirer sammen med barn fra Nissekollen barnehage!
Hun skriver:

Det er utrolig hva man kan fylle en flaske med! I dag har vi blandet urteavkok til en magisk eliksir. Det interessante med denne eliksiren er at hvis du drikker den kan du komme til å prompe en regnbue. Det er litt uklart enda om regnbuen vil være stor eller liten eller om den vil bre seg ut over himmelen eller langs bakken. Vi som har smakt på eliksiren vil nok i løpet av de nærmeste dagene kunne komme med noen avsløringer i saken.
I tillegg til å blande eliksirer tegnet barna i dagens verksted etiketter både til eliksirene vi hadde blandet og til sin drømmeeliksir. Nå ligger spennende etiketter og venter på en flaske med et innhold som gjør hele verden og havet grønt, som forvandler deg til et høyt fjell, som forvandler deg til en banan og andre merkelige ting. Hvem tør egentlig blande en slik drikk? Eller enda mer risikabelt, hvem tør drikke en slik drikk?

Eliksir verksted 7.12.19

Kull i fri bevegelse

I dag har Mette hatt tegneverksted for de aller minste der kullet møter kroppen og papiret på utforskende, dynamiske, medskapende og frie måter. Vi hadde et spennende møte med barna, og erfarte hvor ulikt de møter det fremmede stedet, materialene og oss. På hver sin måte tok de etterhvert del i tegningen, og skapte sine egne kroppslige, lydlige og visuelle uttrykk.

Etterpå fikk vi en fin prat med pedagogene fra Småbergan og Øya barnehager om opplegget, og ble enig om at det ville være spennende å møte de samme barna på nytt. Å komme tilbake ville gi en annen og tryggere inngang til utforskningen. Denne muligheten vil vi diskutere videre.