Lydhør barnesøndag på Rosendal

Søndag 26. januar bidro Lydhør på barnesøndagen på Rosendal Teater med Lydhørt Tegneverksted, og med forestillingen Baby Becomings av Teater Fot. På Messaninen fikk barna tegne med kull og kritt over hele gulvet:

I prøvesalen fikk barna møte de rare dyrene, og bli med på reisen ned mot Havets Bunn. Forestillingen Baby Becomings er et slags musikalsk eventyr helt uten ord, for de aller minste barna:

Oppstartsmøte med Lydhør-barnehagene

I dag hadde vi et godt møte med barnehagene, der vi presenterte vårens Lydhør program i Kongsgården. Vi snakket om vårt tema frø, og om hvordan barnehagene kan koble seg til dette på ulike vis. Vi gjorde også en øvelse sammen, der alle valgte seg et frø, som vi diktet en liten historie om.

Det er ikke en forutsetning for å delta, at frø er tema i barnehagen, men det er fint dersom vi kan finne en forbindelse gjennom dette temaet. Det kan være så enkelt som å be barna om å finne et frø på vei til barnehagen, snakke litt om hva slags frø det er, hvor det kommer fra, hva som kan komme ut av frøet til våren…

Noen av verkstedene vil ha økt oppmerksomhet på pedagogisk dokumentasjon, som en del av metodeutviklingen. På møtet diskuterte vi bruk av ulike dokumentasjonsmetoder, og hvordan særlig film og foto kan gripe inn i kunstverkstedene (eller de pedagogiske situasjonene) på måter vi ønsker å unngå. Vi vil prøve ut ulike dokumentasjonsmetoder der også lydopptak, praksisfortelling og løpende logg vil vurderes. Bevissthet rundt det å dokumentere, og hvorfor vi dokumenterer, er noe vi ønsker å jobbe videre med i Lydhør.

Verksteder der vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon innebærer at barnehagen er litt bedre forberedt, og der de som deltar (både barn og pedagoger) også deltar på en oppfølgingssamtale i etterkant. Pedagogista Nora Finseraas vil lede disse samtalene, sammen med prosjektleder Lise Hovik. Vi vil gi spesifikk informasjon om hvordan vi ønsker å legge opp dette i hvert enkelt tilfelle, og i samråd med den barnehagen som melder seg på verkstedet.

Vi ser fram til å møte barn og pedagoger på Kongsgården utover våren og ønsker alle Lydhør-barnehagene velkommen til å melde seg på Program vår 2020 ved å sende mail til Lise på lho@dmmh.no.

Øvelser med Frø 1

Tilstede: Tor Haugerud, Matilda Rolfsson, Pål Bøyesen, Hannah Mjølsnes, Amalia Fonfara, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Atle Krogstad, Barbro Djupvik, Lise Hovik.

I går holdt vi oppstartseminar med forskergruppa der vi la planer for vårens verksteder og åpne arrangement. Kalenderen med vårprogrammet blir snart lagt ut under PROGRAM på menyen her, og det vil være mulig for Lydhør-barnehagene å melde seg på så snart det ligger ute. Programmet vil bli presentert på åpningsseminar for Lydhør-barnehagene den 22.1. Påmelding til lho@dmmh.no.

På forskergruppeseminaret presenterte Lise sitt kommende verkstedprosjekt: Øvelser med Frø. Hun vil utvikle en serie med øvelser, der vi sammen undersøker vårt samspill med frøene gjennom ulike kunstneriske tilnærminger. Denne gangen laget vi små fortellinger med frøsamlingen, som ble til et felles eventyr, som til slutt dannet et nytt frø-bilde. Tor presenterte også sitt Frøspelverksted gjennom en felles fri-improvisert komposisjon, som endte med en herlig kakofonisk frø-jam, bare hør:

Godt Nytt Lydhørt År!

Vi ønsker alle samarbeidspartnere, barnehager, barn, pedagoger, kunstnere og forskere et riktig godt nytt år og gleder oss til videre samarbeid! Vårens tema er FRØ, og selv om det er vinter, så lever frøene sine egne indre liv mens de venter på varme, lys og kraft til å springe ut når tiden er inne. Godt nytt år også til alle vinterfrø!

Vinternypefrø