Oppstartsmøte med Lydhør-barnehagene

I dag hadde vi et godt møte med barnehagene, der vi presenterte vårens Lydhør program i Kongsgården. Vi snakket om vårt tema frø, og om hvordan barnehagene kan koble seg til dette på ulike vis. Vi gjorde også en øvelse sammen, der alle valgte seg et frø, som vi diktet en liten historie om.

Det er ikke en forutsetning for å delta, at frø er tema i barnehagen, men det er fint dersom vi kan finne en forbindelse gjennom dette temaet. Det kan være så enkelt som å be barna om å finne et frø på vei til barnehagen, snakke litt om hva slags frø det er, hvor det kommer fra, hva som kan komme ut av frøet til våren…

Noen av verkstedene vil ha økt oppmerksomhet på pedagogisk dokumentasjon, som en del av metodeutviklingen. På møtet diskuterte vi bruk av ulike dokumentasjonsmetoder, og hvordan særlig film og foto kan gripe inn i kunstverkstedene (eller de pedagogiske situasjonene) på måter vi ønsker å unngå. Vi vil prøve ut ulike dokumentasjonsmetoder der også lydopptak, praksisfortelling og løpende logg vil vurderes. Bevissthet rundt det å dokumentere, og hvorfor vi dokumenterer, er noe vi ønsker å jobbe videre med i Lydhør.

Verksteder der vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon innebærer at barnehagen er litt bedre forberedt, og der de som deltar (både barn og pedagoger) også deltar på en oppfølgingssamtale i etterkant. Pedagogista Nora Finseraas vil lede disse samtalene, sammen med prosjektleder Lise Hovik. Vi vil gi spesifikk informasjon om hvordan vi ønsker å legge opp dette i hvert enkelt tilfelle, og i samråd med den barnehagen som melder seg på verkstedet.

Vi ser fram til å møte barn og pedagoger på Kongsgården utover våren og ønsker alle Lydhør-barnehagene velkommen til å melde seg på Program vår 2020 ved å sende mail til Lise på lho@dmmh.no.