Finner dere musikken?

I dag hadde Mari Raunsgard musikkverksted med barn fra Birralee International Kindergarten. Verkstedet er del av Maris masterprosjekt i Barnekultur og Kunstpedagogikk ved DMMH. Hun arbeider med spørsmål knyttet til barnehagebarns opplevelse av sin egen musikk, lytting og samspill. Finner de musikken når de får utforske instrumenter? Når blir det musikk?

Hva har de i kofferten?

I dag har Barbro og Matilda begynt å forberede seg på å lage en spennende frølabyrint til Lydhørbarna. Med noen hemmelige ingredienser skal de blande sammen en sanselig installasjon og skape kunstopplevelser for barna som kommer på verkstedet i september. Vi gleder oss til å være med på denne reisen!

Papirverksted

I dag holdt Hanne Wiseth papirverksted for 2-3 åringer fra Møllenberg barnehage. Hun hadde laget en flott installasjon med store papirkveiler av gråpapir, en fargepapirdusj, en foss av hvitt papir og en papirveggtunell. Barna ble yre av begeistring da de kom inn i rommet, og tok straks en papirdusj, før de stupte inn i gråpapiret.
Hanne er akkurat i gang med sitt doktorgradsarbeid om drama og performance i barnehagen, og Lydhør kommer heldigvis til å få flere besøk fra henne og papir-installasjonene gjennom høsten og våren. Vi gleder oss masse til videre samarbeid!

Operafrø er sådd i Kongsgården

I to dager har Teater Fot jobbet med et forprosjekt til en babyopera i Kongsgården. Prosjektet er et samarbeid med Lydhør, og vil utvikles sammen med noen av Lydhørs kunstnere og forskere. Vi har undersøkt planter, frø, opera, lyder, rytmer og bevegelser i samspill. Ideer myldret fram og noen frø ble samlet opp for å lagres til høsten, da vi skal møtes på nytt for å lage en prøvevisning for babyer og foreldre / pedagoger. Det har vært spennende dager og gode møter, og vi bare gleder oss til videreutvikling av dette langstrakte årstidsprosjektet med Vivaldi som veiviser! Les mer om Operafrø på Teater Fots nettside.

Øvelser med frø 3

Tirsdag holdt Lise og Janne Brit (skuespiller) øvelser med frø for 3-åringer fra Øya barnehage. Etter en liten samtale om frø ute på benken i det fine været, tok barna med seg noen frø inn i prosjektrommet, der de fikk møte Frøken Frø og frøene hennes. Vi lyttet til lyden fra frøene, og ga dem både stemme og bevegelse. Så laget vi bilder med frø, og avsluttet med et regndryss av flagrende almefrø.

Forskergruppemøte på Zoom

Tilstede på Kongsgården: Pål, Ann-Sylvi, Ingvild, Mari, Lise
Tilstede på Zoom: Matilda, Barbro, Sunniva, Nora, Hannah, Atle, Emily

Referat: Dagens forskergruppemøte ble holdt både på nett og i Kongsgården, og var både effektivt og hyggelig. Etter en kort presentasjonsrunde oppsummerte vi dagens situasjon for Lydhør. Vi har nettopp blitt tildelt utvidet støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige tiltak for å jobbe videre med etableringen av Kongsgården som kunstarena for små barn i Trondheim, hurra!!!
Langsomt forsøker vi nå å åpne for Lydhøre verksteder i Kongsgården med smittevernsrestriksjoner (se juniprogrammet under PROGRAM-fanen), mens ReMida inviterer barn i utelek-kohorter i bakgården og hagen. Vi informerte videre om en mulig Lydhør festival i samarbeid med kommunen i august, og kikket gjennom planen for høstprogrammet. Vi tar sikte på å ha programmet klart innen 15. juni, slik at Lydhør-barnehagene kan ha dette med seg i planleggingsmøtet den 17. juni.

Videre presenterte Lise noen tanker om kunstneriske og kunstbaserte forskningsmetoder, der dokumentasjon er grunnleggende, men der resultatet ikke behøver å være den tradisjonelle akademiske tidsskrift-artikkelen (les mer om Lydhør publikasjoner her). Vi vil derfor lete etter og utforske alternative / nye / performative / multimodale / sympoetiske former for forskningsformidling der tekst, bilde, lyd, film og personlige vinklinger kan presenteres utad. Særlig interessant for Lydhør er det å prøve ut format som gjennom poetiske språk kan gi ny kunnskap og perspektiver:

  • Audiovisuell artikkelskriving (VIS, JAR for fagfellevurdering)
  • Praksisfortellinger, personlige erfaringer og refleksjoner
  • Bilde-essay, video-essay, lyd-essay
  • Podcast, intervju / samtale

Alle lydhøre kunstnere og forskere oppfordres derfor til å tenke gjennom mulige former som kunne passe inn i eget arbeid. Utfordringer knyttet til dette kan være tekniske hindringer, tid, ressurser, sted, folk, ekspertise, profesjonalitet, etiske gråsoner eller annen usikkerhet. Dette vil vi ta tak i og finne løsninger på. Det er et mål at formidlingen blir en integrert del av forskningen, og vi diskuterte hvordan vi underveis kan skape rom for både interne presentasjoner og mer utadrettede paneldebatter omkring dette arbeidet i Lydhør.

Takk til alle som deltok, vi gleder oss til videre samarbeid!
Nå kommer sommeren og epletreet blomstrer!