Finner dere musikken?

I dag hadde Mari Raunsgard musikkverksted med barn fra Birralee International Kindergarten. Verkstedet er del av Maris masterprosjekt i Barnekultur og Kunstpedagogikk ved DMMH. Hun arbeider med spørsmål knyttet til barnehagebarns opplevelse av sin egen musikk, lytting og samspill. Finner de musikken når de får utforske instrumenter? Når blir det musikk?