Seminar om pedagogisk dokumentasjon

I dag holdt Nora Finseraas seminar for Lydhør om pedagogisk dokumentasjon. Nora holdt en oversiktlig introduksjon for de 9 deltakerne, og vi fikk sammen i oppgave å bruke to ulike sett med billedmateriale som utgangspunkt for en felles refleksjon og samtale. Mange spennende perspektiver kom fram og demonstrerte hvor viktig en slik arbeidsform kan være i barnehagen, i utviklingsarbeid generelt, og ikke minst i forskningssammenheng.

Nora holder et nytt seminar for nye deltakere neste torsdag. Det er ledige plasser, så ta kontakt med Emily på lydhorikongsgarden@gmail.com for påmelding.

Deltakerne var: Renate Kvivesen, Olav Vigrestad, Magnhild Westly, Merete Aune, Pia Samset, Sondre Korsvold, Hanne Wiseth, Ann Sylvi Olsen, Lise Hovik sammen med Nora Finseraas.

Himmel og Hav!

Fredag 16. oktober inviterte Teater Fot Lydhør-barnehagene til prøvevisning av forestillingen Himmel og Hav på Rosendal Teater. Det ble et lydhørt møte med publikum der barna fikk reise fra fremtiden tilbake til begynnelsen sammen med en gjeng rare dyr, ja de liknet kanskje på mennesker, men egentlig var de noe midt i mellom dyr og menneske; verken fugl eller fisk.

Teaterprosjektet er del av et kunstnerisk forskningsprosjekt om affekt i scenekunst for barn. Himmel og Hav er utviklet for to ulike aldersgrupper, en for 0-2 åringer og en for 3-5 åringer. For de aller minste er det det musikken, materialene og det visuelle som utgjør det poetiske språket, mens Marte Huke har skrevet en ny tekst til stykket for 3-5 åringene, som henter frem poesien i den verbale fortellingen. Prosjektleder i Lydhør, Lise Hovik har ansvar for regi og konsept.

Fra høyre: Musiker Tor Haugerud, skuespillerne Gunhild Hjertaas og Siri Schnell Juvik og musiker Siri Gjære