Forskergruppemøte med Eliksir

Tilstede: Fra venstre Dag Arve Forbergskog (utenfor bildet), Barbro Djupvik, Ann-Sylvi Olsen, Ingvild Olsen Olaussen, Pål Bøyesen, Sunniva Hovde og Lise Hovik (utenfor bildet)

Den 24. mars holdt vi forskergruppemøte i Kongsgården, og for første gang siden pandemien møttes vi i Kongsgården, der vi fikk en innledning fra Ingvild og Sunniva om arbeidet med Eliksir-prosjektet, hvordan de har arbeidet, tenkt, lekt, eksperimentert og ikke minst diskutert ideer, kunstneriske strategier, og samspillet med barna. Vi fikk et innblikk i prosessen, der samtaler «over stokk og stein» dannet springbrett for lekne og improvisatoriske fortellinger. Gjennom miksing av magiske drikker, undring, utprøving og transformasjoner fikk vi ta del i utforskningen og ikke minst en spennende forskningssamtale. Eliksir vil vises under Lydhør-festivalen i juni.

Den 25. mars holdt Nora Finseraas et nytt kurs om Pedagogisk dokumentasjon, men denne gangen på zoom, da det ennå ikke er mulig å møtes så mange på Kongsgården. Vi ser frem til lysere tider og ønsker alle en riktig god påske!

Boblende og duftende eliksirverksted med Ingvild og Sunniva

Den 18., 19. og 20. mars holdt Ingvild og Sunniva Eliksir-verksted for nysgjerrige barnegrupper fra Ila og Øya barnehager. Det var spennende å få bli med på å mikse magiske drikker, og finne ut hvordan de virker. Det ble laget både hoppe-drikk og danse-drikk, og barna fikk ta med seg noen av eliksirene hjem til barnehagen for å prøve dem ut på styreren. Vi venter spent på tilbakemeldinger om virkningen!