Papirfryd i prosjektrommet!

I dag startet Hanne Wiseth opp verkstedsserien Levende Fantasiunivers, som skal danne grunnlag for hennes ph.d-prosjekt i perioden 2020-23. Ivrige barn fra Øya deltok med liv og lyst i papirleken som utspilte seg i møte med mange ruller avispapir. Hanne leter etter impulser til et skapende teaterarbeid der det er barnas fantasi og lekende aktiviteter som skal lede prosjektet framover. Kanskje blir dette en fortelling, en lekverden eller et teater? Følg med på Hannes prosjekt gjennom de fem verkstedene som holdes i Kongsgården i april!