Vårsprett

Hei! Det har vært litt stille i Lydhør denne vinteren. Vi har ventet på mange avgjørende svar om videreføringen av Lydhør; midler til kunstnerverksteder, åpent program og forskningsprosjekter. Vi har akkurat fått støtte til vårens to årstidsfestivaler, og gleder oss til å ønske velkommen til Vårsprettfestivalen 30. april og Blomstringsfestivalen 11. juni. Vi er i full gang med planleggingen, og lanserer det ferdige programmet rett etter påske. Vi søker fortsatt om midler til forskningsprosjektet Lydhør LekeKunst, mens ReMida fortsatt holder tegneverksteder i Kongsgården. Vi gleder oss til våren i hagen, og til å ta i mot barn på besøk igjen!!!