Lytt og Lær av LegeKunst!

I Slagelse fikk Lise og Nanna fra Lydhør og Anne Marit fra Cirka Teater lytte og lære fra det danske LegeKunst-prosjektet på de Nationale LegeKunstdage i Slagelse 10. og 11. november. Vi deltok også i det nyopprettede forskernettverket for Børn, Leg, Æstetik og Kunst = BLÆK, og fikk både leke og lytte. Vi tar med oss masse inspirasjon hjem og arbeider nå for å komme i gang med vår egen LekeKunst-pilot høsten 2023!
Ha en riktig god jul!!!