Utlysning! Lydhør LekeKunst

Nå lyser vi ut for tre kunstprosjekter i piloten Lydhør LekeKunst høsten 2023!

Vi leter etter kunstnere og kunstprosjekter som har som mål lage kunst for og med de yngste barna, nærmere bestemt barnehagebarn fra 0 – 6 år!

I vår pilot får du mulighet til å utvikle ditt kunstprosjekt sammen med barn og voksne i barnehagene, og i dialog med andre kunstnere og forskere. Gjennom faglige samlinger, erfaringsdeling og felles utvikling vil prosjektet ditt få et videre liv i barnehagen du samarbeider med, og du får verdifulle erfaringer og inspirasjon til eget kunstprosjekt.

Vi ser etter profesjonelle kunstnere fra alle kunstgenrer (visuell kunst, scenekunst, musikk, dans…) med et felles ønske om å:

  • Jobbe med barnehagebarn 0-6 år
  • Dele, medvirke og utvikle et kunstprosjekt i et tverrfaglig nettverk og i et faglig fellesskap
  • Utforske et økologisk, bærekraftig og/eller stedsspesifikt tema

Les mer om Lydhør LekeKunst HER

Les hele utlysningen her: