LYDHØR i Kongsgården er et samarbeid mellom ReMida – senter for kreativ gjenbruk i Trondheim Kommune, Teater Fot og forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Prosjektgruppa består av Pål Bøyesen og Ann Sylvi Olsen fra ReMida sammen med Lise Hovik fra Teater Fot / DMMH, som leder forskningsprosjektet. Fra februar 2020 – juni 2021 var Emily Fischbeck Luthentun produsent for Lydhør-prosjektet. Fra august 2021-juni 2022 har vi med oss Nanna Elisabeth Berntsen som produsent.

LYDHØR er fra 2021 organisert i tre virksomhetsområder: Lydhør Verksteder, Lydhør Kunstarena og Lydhør Forskning. Les mer om organisasjonen.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet.

Ta kontakt med prosjektleder Lise Hovik på mail: lho@dmmh.no eller
produsent Nanna Berntsen: lydhorikongsgarden@gmail.no