Ann Sylvi Olsen er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning innen drama og musikk, kunst og håndverk og 6-10 års pedagogikk. Hun har arbeidet i mange år som barnehagestyrer og som leder for Reggio-nettverket og ReMida-senteret  i Trondheim kommune.  Hun har vært Trondheim kommunes kontakt mot Reggio Children og ReMida i Reggio Emilia, og har i flere sammenhenger hatt oppdrag som tolk på kurs og konferanser med foredragsholdere fra Reggio Emilia i Norge.   

Ann Sylvi var initiativtaker over for Trondheim kommune i forhold til å gjenåpne Kongsgården som besøksbarnehage i 2017, og er administrativ leder for forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården (2019-21)

I forbindelse med ReMida-dagene i 2018 skrev hun denne teksten om LYDHØR: