Anne Helga Henning er billedkunstner og arbeider med kunstnerisk forskning gjennom sosiale prosjekter med barn, unge og demente, ved siden av sin egen atelierpraksis, der tegning står i fokus. Hun underviser i tegning ved Institutt for Arkitektur og Teknologi, på fakultet for arkitektur og design, NTNU. Henning tok i 2011-2012 sertifisert utdanning som atelierista, et kurs for kunstnere på Reggio Emilia-instituttet i Stockholm, der kunstnere arbeider i lengre prosesser med barn, og med en følsomhet overfor barnas mange språk. Hun holder kurs for helsepersonell og pedagoger i å være lyttende i møte med den andre gjennom estetiske prosesser. Fra 2017-2021 har hun i oppdrag å lede tre ulike kunstprosjekter for skole og sykehjem som tar utgangspunkt i at elevene / sykehjemsbeboerne er medvirkende i utformingen av de endelige kunstverkene.
For Lydhør holder Anne Helga ulike verksteder og seminar.

Seminar

100-språklighet
Dette er et kurs i 100-språklighet for pedagoger, kunstnere og forskere. Vi skal undersøke betydningen av lek i møte med ulike materialer og teknikker, og lære hvordan leken kan koble disse sammen til undersøkende prosesser som kan gå over tid. Dette er et kurs der du kan bli overrasket, og også være den som overrasker andre. Du vil få verktøy som hjelper deg til å være en lyttende pedagog som tilbyr barna ulike muligheter for å uttrykke seg samtidig som du observerer og reflekterer over det som skjer. I kurset jobber vi praktisk enkeltvis og gruppevis. Vi vil også vektlegge å reflektere verbalt sammen underveis. Atelieristaen holder i tømmene, men veien vil bli til mens vi går. Atelieristabegrepet kommer fra Reggio Emilia-pedagogikken, og sikter til en kunstner som arbeider i barnehagen med prosjekter sammen med pedagogene.
Seminaret holdes tre formiddager i november 2020. Se Program Høst 2020.

Blogginnlegg om seminaret
Å forme et sted for frø 26.11.20
100-lapplighet, blindtegning og leiredyr 19.11.20
Bilde som bevegelse 10.11.20

Verksteder

Tegneverksted for de minste
Hele rommet dekkes med papir, og i tillegg legges det ut papir og andre materialer med ulike større overflater. Barna får tegneredskaper, og undersøkelsen går ut på å observere hvordan de minste barna kan bruke tegning som en forlengelse av egen kropp (gesturalt) og som en redskap til å bli kjent med ulike overflater.

Tegnefrøverksted
Verkstedet undersøker hvordan frø kan kobles sammen med tegning, slik at koblingene mellom strek og frø flettes sammen og tar oss inn i det narrative. Barn er naturlig gode på å sette sammen ulike materialer og uttrykksformer i et narrativt, undersøkende møte. For barn i barnehagealder / småtrinnet på skolen er ofte møtet med materialer og gjenstander sterkt og forførende, og de ønsker umiddelbart å undersøke det gjennom å håndtere det, snakke om det og teste dets muligheter med de redskapene de har rundt seg. Tegning kan være et slikt redskap.

Granateplefrø
På innsiden av skallet ligger frøene som en overraskelse. Hva skjer når vi åpner opp et granateple sammen? Verkstedet åpner også opp for hva som kan skje når vi lar barna lede den undersøkende prosessen sammen med pedagoger og en atelierista (atelieristabegrepet kommer fra Reggio Emilia og sikter til en kunstner som arbeider i barnehagen med prosjekt sammen med pedagogene). Passer for 4-5 barn på 4-6 år.

Gjennomførte verksteder
Granateplefrø med Anne Helga Henning og Pål Bøyesen, februar 2020
Lek med gjenstander og streker med Anne Helga Henning og Pål Bøyesen, januar 2020
Huletegning med lommelykt med Anne Helga Henning og Pål Bøyesen, november 2019
Se! Lyd! med Anne Helga Henning og Nina Eide Holtan, november 2019