Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna​ ​søker å løfte og ivareta det kunstneriske tilbudet for barn i barnehagealder i Trondheim. Vi tilbyr et åpent lørdagsprogram for barn fra 0-6 år og deres foreldre, både ute i hagen og inne, med kunstuttrykk som har blitt utviklet gjennom ​Lydhør Verksteder. ​Vi inviterer også inn andre kunstnere som henvender seg til de yngste barna.
Lydhør har hatt åpne lørdagsarrangement under hele prosjektperioden, men våren 2021 startet arbeidet med å etablere dette tilbudet som en fast kunstarena for barnehagebarn i Kongsgården. Lydhør Kunstarena har som mål å være en kulturell ressurs og en kunstarena for byen, barna, foreldrene, kunstnerne og fagmiljøene. Vi arbeider våren 2022 for å finne en fast og varig organisasjonsform.

VÅR 2022

20.-25.6.22 Teater Fot på Barnehageturne i fylket med Animalium
11.6.22 Lydhør Blomstringsfestival i Kongsgården
30.4.22 Lydhør Vårsprettfestival i Kongsgården
21.-24.3.22 Teater Fot på Barnehageturne i fylket med Animalium

HØST 2021

13.10-8.12.21 Remida tilbyr tegneverksted i Kongsgården der tema er Trær
2.10-27.11.21 Teater Fot besøker Bibliotekets bydelsfilialer i Trondheim med Animalium
1.11-4.11.21 Teater Fot besøker barnehager i fylket med Animalium under Vrimmelfestivalen.
11.12.21 Lydhør Lysfestival i Kongsgården
30.10.21 Lydhør Høstløvfestival i Kongsgården
25.9.21 Lydhør Eplefestival i Kongsgården
28.7-3.8.21 Lydhør og ReMida under Olavsfestdagene i Kongsgården

VÅR 2021

10.-13.6.21 Lydhør Festival 2021
5. 6.21 Animalium med Teater FotSverre Bjertnæs utstilling Avstand på Kunsthall Trondheim. Film.
29.5.21 Tre og frø med Tor Haugerud
15.5.21 Sangfrø med Ingrid Bjørkøy
8.5.21 Lydhør frølabyrint med Barbro Djupvik og Ingrid Bjørkøy
20.3.21 Eliksir – et forundringsverksted med Ingvild Olsen Olaussen og Sunniva Hovde
27.2.21 Kwayela Universe med Sunniva Hovde og Rosha Vole

Høst 2020

12.12.20 Kwayela Universe med Sunniva Hovde og Rosha Vole
14.11 Eliksir – et forundringsverksted med Ingvild Olsen Olaussen og Sunniva Hovde
7.11.20 Tre og Frø på Kongsgården med Tor Andreas Haugerud
18.10.20 Himmel og Hav! på Rosendal Teater med Teater Fot
27.9.20 På Spill i Kongsgården med Guro Erika Trøseid Gjerstadberget
29.8.20 Musikkfrø med Sunniva Hovde
8.8.20 Lydhør og ReMidas sommerdag i Kongsgården

Vår 2020

29.2.20 Frøkonsert i Kongsgården med Tor Haugerud
8.2.20 Animalium på Kunsthallen i utstillingen A Beast, a Line and a God med Teater Fot
26.1.20 Barnesøndag på Rosendal med Lydhør og Teater Fot

Høst 2019

07.12.19 Eliksir – et forundringsverksted med Ingvild Olsen Olaussen
30.11.19 Tegneverksted med gjenstander med Anne Helga Henning og Nina Eide Holtan
23.11.19 Treverksted med Tor Haugerud
19.10.19 Animalium på Kunsthallen i utstillingen Konferanse av Anna Daniell med Teater Fot
02.10.19 Lydhør konsert med Sunniva Hovde
25.08.19 Åpning av Rosendal Teater med ReMida og Teater Fot