Barbro Djupvik er førstelektor i drama og teater ved DMMH og utdannet skuespiller fra Nordisk Teaterskole i Århus. I de siste årene har hun studert hos – og jobbet med det anerkjente kompaniet Teatro de los Sentidos, som har tilholdssted i Barcelona. Hun har jobbet som skuespiller, regissør og pedagog siden tidlig 1990-tallet, og produsert forestillinger i Teater Dakini og er kunstnerisk leder i Barbro Djupvik produksjonene. Barbro har forsket på improvisasjon, lek, poetisk og sanselig teater – og flere av forestillingene hun har utviklet har vært stedsspesifikke. Hun har jobbet med ulike dansere, musikere og billedkunstnere i prosjektene. I de siste 20 årene har hun arbeidet med kunstprosjekter og forestillinger til barn og unge. Barneteaterforestillingene har ofte tatt utgangspunkt i eventyr som har blitt bearbeidet i et fysisk og sanselig teaterspråk gjennom improvisasjon og tverrkunstneriske samspill. I flere av prosjektene har det vært nært samarbeidet med barnegrupper i den kunstneriske prosessen, og barns lekekultur og deres innspill i møte med materiale har vært veivisere til forestillingens form, innhold og dramaturgi. De kunstneriske produksjonene utvikles i en kollektivt skapende prosess, hvor det prosessuelle arbeidet er svært viktig og der tilfeldighetene blir lyttet til og får mening.

I Lydhør skal Barbro jobbe med labyrinten og skape sanselige installasjoner og opplevelser som tar utgangspunkt i lek og minner. Hun vil utforsker de nære og poetiske samspill som oppstår i møte med barna. Barbro vil forske på hvordan vi gjør barn nysgjerrig slik at de får lyst til å være en del av opplevelsen. Hvordan kan vi skape gode møter – hvor sanselige opplevelser åpner for å det å dele og der alle blir en naturlig del av et felleskap?

Frøstien
Sammen med Ingrid Bjørkøy vil Barbro invitere til en labyrint-vandring i Kongsgården, hvor barna blir med å utforske materialer for å finne sitt eget lille frø. I vandringen utforsker de ulike sanselige opplevelser, og de må ta noen valg for å finne det som er gjemt. Barna blir med inn i de ulike installasjonene hvor vi kan lytte til objekter og musikk, eller kjenne frø-lukt som kan åpne for nye fortellinger. Vi vil bevege oss gjennom rommene, utforske og undre oss sammen for å finne frøets historie. Kanskje det lille frøet må ut på en reise, for å finne sin egen poetiske opplevelse?

Billedgalleri

Blogginnlegg
Frøet i det røde rommet 4.5.21
Frøstien tråkkes forsiktig opp 7.5.21
Hva har de i kofferten 19.6.20