Forskergruppa i LYDHØR består av forskere og kunstnere med ulik vekting på forskning, kunst og pedagogikk. Alle har kunstfaglig bakgrunn, og noen vil kalle seg kunstnerforskere eller forskende kunstnere. Flere underviser og forsker ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning, og noen ved NTNU og Høgskolen i Innlandet. Vi har også studenter fra Masterprogrammet i Barnekultur og kunstpedagogikk ved DMMH tilknyttet prosjektet.

Med bakgrunn i egen kunstnerisk praksis innen drama, fortelling, musikk, kunst & håndverk, billedkunst, tegning og litteratur vil forskningen benytte ulike teorier, metoder og perspektiver i undersøkelsene. Hver forsker formulerer i utgangspunktet sine forskningsspørsmål, men vil relatere til perspektiver og teorier som LYDHØR tar utgangspunkt i. Forskergruppa vil derfor i fellesskap diskutere og benytte både kvalitative, postkvalitative og performative forskningsmetoder i et tverrfaglig perspektiv. Metoder knyttet til (pedagogisk) dokumentasjon vil også drøftes i fellesskap.

Underveis i prosjektperioden vil det arrangeres flere forskningsseminar, der forskergruppa i fellesskap diskuterer forholdet mellom teori, forskningsmetoder og kunstpraksis i møte med små barn, pedagoger og stedets natur og miljø.

Datoer for forskergruppemøtene våren 2021:
20. januar, 10. februar, 9. mars, 31. mars, 21. april, 12. mai, 2. juni

Avholdte forskergruppemøter:
Forskergruppemøte med Eliksir 25.3.21
Forskergruppemøte om forskningsfokus og teoretiske perspektiver på Kongsgården 9.3.21
Forskergruppemøte om vårens verksteder og festivalprogrammet på Zoom 10.2.21
Forskergruppemøte Planlegging på Zoom 20.1.21
Forskergruppemøte om Kunstnerisk forskningsmetode på Zoom 16.12.20
Forskergruppemøte om Haraways SYMPOIESIS på Zoom 9.12.20
Forskergruppemøte Planlegging på Zoom 27.8.20
Forskergruppemøte på Zoom 4 4.6.20
Forskergruppemøte 3 Øvelser med frø 27.2.20
Forskergruppemøte 2 Øvelser med frø 10.1.20
Forskergruppemøte 1 Planlegging 12.12.19

Kurs om Pedagogisk dokumentasjon

Om forskerne:

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning:
Lise Hovik
Atle Krogstad
Ingvild Olsen Olaussen
Sunniva Skjøstad Hovde
Mette Sandholmen
Barbro Djupvik
Ingrid Bjørkøy
Masterstudenter 2020:
Mari Raunsgard
Inger Øverås Dalen
NTNU
Ellen Lindquist
Tor Haugerud
Anne Helga Henning
Nina Eide Holtan
Ph.D-studenter NTNU
Hanne Wiseth
Matilda Rolfsson
Kunstnere
Guro Erika Trøseid Gjerstadberget
Amalia Fonfara og Hannah Mjølsnes
ReMida
Pål Bøyesen
Dag Arve Forbergskog
Ingrid Putz
Pedagoger
Ann-Sylvi Olsen
Nora Finseraas

Ellen lytter til barn og småstein