Faglige perspektiver i LYDHØR, fra Lises presentasjon på oppstartseminaret 15.8.2019

Forskerne og kunstnerne kommer inn i prosjektet fra hvert sitt fagfelt og med hver sine interesser, fagfelt, teorier og metoder. Selv om prosjektet er tverrfaglig og tverrkunstnerisk, så valgte vi først å utvikle verksteder og kunstprosjekter på egne fagspesifikke premisser. Underveis har vi arbeidet med å skape forbindelseslinjer mellom prosjektene og undersøke hvordan kunstartene spiller sammen i møte med barna.

Høsten 2019 sto tegning, musikk og performance i fokus, og vi holdt to forskergruppeseminar. Det første omhandlet Donna Haraways filosofi om sympoiesis, og det andre om kunstneriske forskningsmetoder.

I januar 2020 startet vi forberedelsene til vårt felles forskningstema FRØ som en felles tematikk for alle kunstnerforskerne. Vi diskuterte blant annet pedagogisk dokumentasjon, og hvordan vi kan benytte dette i forskningsarbeidet. Våren ble preget av korona-pandemien, men vi har holdt virksomheten gående gjennom sommeren og høsten. Høsten 2020 koblet vi de ulike kunstfagene sammen i fellesprosjekter, og holdt to seminarrekker om pedagogisk dokumentasjon og 100-språklighet for alle deltakerne, i tillegg til forskergruppeseminarer om teori og metode.

Våren 2021 intensiverer vi fokus på sympoetisk samspill mellom de ulike prosjektene, og på formidlingsformer i kunstbasert forskning. Vi forbereder Lydhør festival i juni, der forskningsprosjektene skal presenteres for interesserte, både gjennom visninger og faglige samtaler. Samtidig arbeider prosjektgruppa med å etablere Kongsgården som en fast kunstarena for de yngste barna i Trondheim.

Forskergruppa har bakgrunn fra ulike fagfelt:

Tegning / billedkunst:
Pål Bøyesen, Anne Helga Henning, Nina Eide Holtan, Mette Sandholmen,
Amalia Fonfara, Hannah Mjølsnes

Musikk: Ellen Lindquist, Sunniva Hovde, Tor Haugerud, Matilda Rolfsson

Performance / drama / teater / dans:
Lise Hovik / Teater Fot, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Hanne Wiseth, Barbro Djupvik

Litteratur / drama / fortelling: Ingvild Olsen Olaussen, Atle Krogstad

Pedagogikk: Ann Sylvi Olsen, Nora Finseraas + barnehageansatte