Faglige perspektiver i LYDHØR, fra Lises presentasjon på oppstartseminaret 15.8.2019

Forskerne og kunstnerne kommer inn i prosjektet fra hvert sitt fagfelt og med hver sine interesser, fagfelt, teorier og metoder. Selv om prosjektet er tverrfaglig og tverrkunstnerisk, så har vi valgt å først utvikle verksteder og kunstprosjekter på egne fagspesifikke premisser. Underveis vil vi skape forbindelseslinjer mellom prosjektene og undersøke hvordan kunstartene spiller sammen i møte med barna.

Høsten 2019 sto tegning, musikk og performance i fokus, og vi holdt to forskergruppeseminar. Det første omhandlet Donna Haraways filosofi om sympoiesis, og det andre om kunstneriske forskningsmetoder.

I januar 2020 startet vi forberedelsene til vårt felles forskningstema FRØ. Vi diskuterte blant annet pedagogisk dokumentasjon, og hvordan vi kan benytte dette i forskningsarbeidet.

Forskergruppa har bakgrunn fra ulike fagfelt:

Tegning / billedkunst:
Pål Bøyesen, Anne Helga Henning, Nina Eide Holtan, Mette Sandholmen,
Amalia Fonfara, Hannah Mjølsnes

Musikk: Ellen Lindquist, Sunniva Hovde, Tor Haugerud, Matilda Rolfsson

Performance / drama / teater / dans:
Lise Hovik / Teater Fot, Barbro Djupvik, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget

Fortelling / drama: Ingvild Olsen Olaussen

Litteratur / fortelling: Atle Krogstad

Pedagogikk: Ann Sylvi Olsen, Nora Finseraas + barnehageansatte