Lydhør i Kongsgården startet opp som et forskningsprosjekt i 2019 med støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige tiltak, og med fokus på tverrfaglig og tverrkunstnerisk forskning. Totalt 18 kunstfaglige forskere fra DMMH og NTNU har vært involvert i ulike kunstverksteder i Kongsgården. Kunstverkstedene ble utviklet med fokus på ulike problemstillinger, tematikker og arbeidsmåter, med særlig fokus på samskaping på tvers av kunstfag og i samspill med barna, pedagogene, stedet og naturen.

Faglige perspektiver i LYDHØR, fra oppstartseminaret 15.8.2019

Forskerne og kunstnerne kom inn i prosjektet fra hvert sitt fagfelt og med hver sine interesser, fagfelt, teorier og metoder. Med utgangspunkt i dette valgte vi først å utvikle verksteder og kunstprosjekter på kunstnerforskernes egne fagspesifikke premisser. Underveis har vi arbeidet med å skape forbindelseslinjer mellom prosjektene og undersøke hvordan kunstartene spiller sammen i møte med barna og med naturen.

Tverrfaglig forskergruppe

Tegning / billedkunst:
Pål Bøyesen, Anne Helga Henning, Nina Eide Holtan, Mette Sandholmen,
Amalia Fonfara, Hannah Mjølsnes
Musikk: Ellen Lindquist, Sunniva Hovde, Tor Haugerud, Matilda Rolfsson
Performance / drama / teater / dans:
Lise Hovik / Teater Fot, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Hanne Wiseth, Barbro Djupvik
Litteratur / drama / fortelling: Ingvild Olsen Olaussen, Atle Krogstad
Pedagogikk: Ann Sylvi Olsen, Nora Finseraas + barnehageansatte

Høsten 2019 sto tegning, musikk og performance i fokus, og vi holdt to forskergruppeseminar. Det første omhandlet Donna Haraways filosofi om sympoiesis, og det andre om kunstneriske forskningsmetoder.

I januar 2020 startet vi forberedelsene til vårt felles forskningstema FRØ som en felles tematikk for alle kunstnerforskerne. Vi diskuterte blant annet pedagogisk dokumentasjon, og hvordan vi kan benytte dette i forskningsarbeidet. Våren ble preget av korona-pandemien, men vi har holdt virksomheten gående gjennom sommeren og høsten. Høsten 2020 koblet vi de ulike kunstfagene sammen i fellesprosjekter, og holdt to seminarrekker om pedagogisk dokumentasjon og 100-språklighet for alle deltakerne, i tillegg til flere forskergruppeseminarer om teori og metode.

Våren 2021 intensiverte vi fokus på sympoetisk samspill mellom de ulike prosjektene, og på formidlingsformer i kunstbasert forskning. Gjennom Lydhør-festivalen i juni, som avrundet forskningsprosjektet, ble de aktuelle forskningsprosjektene presentert for interesserte via festivalens nettside, og podcastserien Lydhøre Samtaler. I løpet av prosjektperioden ble det også publisert en rekke artikler, masteroppgaver og andre tekster.

Fra høsten 2021 gikk Lydhør Forskning inn i en ny fase, der vi videreførte ett av forskningsprosjektene; De to gamle og Livets tre, og initierte ett nytt; Lydhør LekeKunst.

Følg med på Lydhør Forskning 2021-22 for oppdatert informasjon!