Med verkstedet Frøets reise får barna og pedagogene bli med på en reise som starter ute i hagen, der vi møter noen trær og blir kjent med dem. Vi vil snakke om trærne og lytte til dem. Kanskje de vil fortelle oss noe? Så vil vi lage gaver til trærne, og ta med oss noen av frøene inn. Inne skal alle få krype inn i hver sin frøpose, og synke ned i jorden som et lite frø som venter på våren og lyset. Mens vi venter i mørket, ledes vi gjennom en magisk reise og får oppleve hvordan frøet etterhvert strekker seg opp av jorden, og selv blir til et stort tre.

Amalia og Hannah leder verkstedet, og har lang erfaring med å arbeide med samspill mellom planter og mennesker. De har også tidligere tatt med barn på vandringer i plantenes verden, og samarbeider nå med Lydhør om å utvikle et verksted der barna får erfare frøets liv på sin egen måte.

Askefrø på snøen i Kongsgården Barnehage
Barna lytter til asketreet

Forskningsspørsmål:
1. Hvordan skal lyttende kunstnere møte den «pedagogiske stemmen»? Hvordan påvirker denne stemmen de kunstneriske, skapende og lyttende prosessene? Hvordan kan vi unngå at denne stemmen dominerer i verkstedarbeidet, og tilby en annen måte å være tilstede med naturen eller kunsten på? Hvordan påvirker denne stemmen (som er styrende, irettesettende, veiledende, dirigerende) barna?
2. Hvordan skal lyttende kunstnere møte barn som ubevisst ødelegger planter og natur?