Guro Erika Trøseid Gjerstadberget er dansekunstner, barnehagelærer og kunstpedagog med base i Oslo og Hedmark. Gjerstadberget har drevet egen koreografisk virksomhet i det frie scenekunstfeltet siden 2008. Fra høsten 2019 er hun også høgskolelektor i musikk og kunstfag på lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Som koreograf arbeider Gjerstadberget ofte med stedspesifikke kulturminner eller med interaktiv scenekunst for barn. Sammen med komponisten Rune Rebne står hun bak de stedsspesifikke vandreforestillingene BLOD, JERN OG OLJE vol. 1 (2011) og vol. 2 (2012) som ble co-produsert med Teater Innlandet i papirindustriminnene ved Klevfos Industrimuseum under Festspillene i Elverum. I 2018-2020 gjør Gjerstadberget kunstnerisk forskning på ulike former for interaktivitet og deltakelse i scenekunst for barn: Hvalsang til bestefar er en aktiviserende forestilling for barn fra 1-9 år, skapt som oppsøkende teater for barnehager og for distribusjon i DKS. I Prosjekt Morf og performance-prosjektet PÅ SPILL! for femåringer gjør Gjerstadberget kunstnerisk forskning på hva en medskapende dramaturgi i scenekunst for barn kan være.

PÅ SPILL! er et kunstnerisk og pedagogisk performanceprosjekt med barn i 5-årsalderen som undersøker hvordan barn kan være medskapende aktører i en skapende, dramaturgisk prosess. Prosjektet er en del av hennes masteroppgave i Barnekultur og kunstpedagogikk ved DMMH, samt en del av Prosjekt Morf (tildelt støtte fra Norsk Kulturråd) som er en større kunstnerisk utforskning av affordans og medskapende dramaturgi i interaktivt teater for barn. Målet for prosjektet er å utvikle kunstneriske og pedagogiske strategier for en medskapende dramaturgi som kan iscenesette, åpne opp for og ta i bruk barnas medskapende deltakelse i scenekunst for barn. Høsten 2018 ble PÅ SPILL! gjennomført i to ulike settinger på to ulike arenaer; I en Oslo-barnehage der de samme fem barna (4-5 år) deltok i en sammenhengende, intens prosess over tre dager, og på Kongsgården Lydlab i Trondheim i samarbeid med LYDHØR og Lise Hovik, der fire barnehagegrupper kom på besøk og deltok i spillet. I fortsettelsen vil Gjerstadberget gjennomføre PÅ SPILL som scenekunstprosjekt i samspill med LYDHØR-prosjektet.

På Spill i oktober 2018

Blogginnlegg
På Spill! 27.9.2020