Ingrid Bjørkøy er førsteamanuensis i pedagogikk ved DMMH.
I sin doktorgradsavhandling har hun forsket på sangens betydning for og i samspill med de yngste barna i barnehagen. Hun har undersøkt både spontane sangsamspill og samlingstund som en hverdagsrituell aktivitet.

I Lydhør vil Ingrid holde sangstunder med barn under to år med utgangspunkt i sang som samspills- og uttrykksform. Hun vil lede sangstunder som består av et repertoar av sanger med bevegelser, innslag av instrumenter og artefakter. Hun er interessert i hvordan sang kan være kontaktskapende og hvordan sangene, rommet, bevegelser, instrumenter og artefakter sammen skaper sangstunden.

Ingrid er pedagog, men også musiker og låtskriver. Hun synger og spiller gitar. Ingrid har bred erfaring med sang og musikkstunder både fra pedagogisk arbeid i barnehagen, som musikkpedagog i Musikkmanesjen, samt fra flere utviklingsarbeid og kurs med ansatte i barnehagen.

Blogginnlegg:
Frøet i det røde rommet 4.5.21
Frøstien tråkkes forsiktig opp 7.5.21
Sangfrø fra Ingrid 3.11.20

Sammen med Barbro Djupvik har Ingrid utviklet «Frøstien», der hun synger, spiller og medvirker i undersøkelsen av deltakende sensorisk teater.