Ingvild Olsen Olaussen er førsteamanuensis i drama/teater ved DMMH. Hun har forsket med de yngste barna og undersøkt deres kroppslige, lekne og sammensatte uttrykksformer. Hun utforsker en kroppslig, sanselig og lydhør tilnærming til uttrykk, samspill og kunnskaping på tvers av fagdisipliner. Olaussen har også arbeidet som forteller siden 1996 og har bred erfaring fra skole, barnehage, bibliotek, teater og ulike kulturinstitusjoner. Hun har gjennomført flere kunst- og forskningsprosjekt hvor barns skapende arbeid har stått sentralt og hvor tematikker knyttet til fortelling, barns multimodale uttrykksformer og dramaturgi har vært i spill.

I LYDHØR skal Olaussen undersøke markører for samspill mellom aktører i kunstprosjekter for og med barn. Det er med et særlig blikk på hvordan ulike materialiteter inviterer til ulike samspill og ulike sosiale relasjoner Olaussen går inn i dette prosjektet. Det vil være relevant å knytte denne tematikken til et enkelt kunstprosjekt, men også som en overgripende tematikk hvor datamateriale fra flere kunstneriske prosjekter settes i sammenheng. Hun ønsker også å undersøke hvordan gjenbruksmaterialer kan virke som en katalysator for uttrykk for ulike aktører og hvordan det berører tematikker som strekker seg ut over det konkrete.

Eliksir – et forundringsverksted

Blogginnlegg:
Verksteder med Sunniva Hovde 2020-21
Forskergruppemøte med Eliksir 30.3.21
Boblende og duftende eliksir-verksted med Ingvild og Sunniva 30.3.21
Eliksir-verksted 18.-19.3.21
Eliksir på film lørdag 14.11.20
Eliksir! fredag 13.11.20
Magiske dråper, frø og trylledrikk torsdag 12.11.20

2019
Regnbuepromp 6.12.19
Eliksir-verkstedet tar form 21.11.19

Til Lydhør-festivalen laget Ingvild og Sunniva et lyd-eventyr, og en refleksjonssamtale, som kan lyttes til her: