Kongsgården barnehage er en fredet bygning med historie tilbake til 1600-tallet. Den opprinnelige bygningen i tre ble kalt for Brovakten (1681), men den ble ombygd med mur i 1795. Brovakten voktet ferdselen over Bybrua, og krevde inn avgifter. Senere ble den Vollmesterbolig og påbygd i 1875. Den ble fredet allerede i 1921, overtatt av Trondheim kommune i 1945 før den ble barnehage i 1968 og restaurert til dagens tilstand i 1983. Etter omtrent 50 år som barnehage ble den ordinære barnehagedriften nedlagt (2016) men Kongsgården skal fortsatt være et sted for små barn i byen, og dette formålet har gitt rom for ReMida og Lydhør, som har holdt kunstverksteder for barnehagebarn siden 2018.

Vi er nysgjerrig på stedets historie og miljø, og ønsker å ta dette med oss videre i arbeidet med Lydhør i Kongsgården. Både huset og hagen bærer mange fortellinger med seg, som kan være spennende å dele med barnehagebarna.