Kan rommet plutselig bli til en drage, eller kan vi kle oss ut med scenografien?
Hvilke skapninger dukker opp, og hvilke historier kan vi skape i fellesskap?

Lekelab – Levende Fantasiunivers er et kunstpedagogisk verksted for barn som går over to økter. De to verkstedene tar sikte på å utforske hvordan rom og transformativ scenografi kan være et utgangspunkt for dramatisk lek og samspill i barnehagen. Barna vil få utforske og leke i et utformet rom/installasjon. Hanne Wiseth leder og deltar som dramapedagog underveis i verkstedet.

De to verkstedene bygger på hverandre, der vi i første verksted utforsker rommet og installasjonen, og der påfølgende verksted bygger videre på det som oppstår i det første verkstedet. Kanskje dukker det opp noen figurer og nye historier?

Verkstedet passer for barn i alderen 4-6 år.