Lise Hovik er professor i drama og teater ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH, og kunstnerisk leder for Teater Fot. I perioden 2008–14 arbeidet hun med en ph.d. om teater for de aller minste. Prosjektet var en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på lek og improvisasjon. Forestillingen De Røde Skoene dannet et kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet. I 2012 skapte Teater Fot forestillingstrilogien Du skal få høre fuglesang med fokus på ulike former for interaktivitet med ulike aldersgrupper (0-2, 3-5 og 6-9 år) i co-produksjon med Trøndelag Teater. Forestillingen Spurv, for de aller minste, turnerer fremdeles internasjonalt. I 2017-18 utviklet Hovik det kunstneriske forskningsprosjektet Verken fugl eller fisk, som undersøker betydningen av affekt i scenekunst for barnehagebarn. Alle kunstprosjektene danner materiale for forskning og artikkelskriving. Hovik har lang erfaring med prosjektledelse innen teaterproduksjon, faglig ledelse og styrearbeid. Hun har tidligere vært forskningsleder i SceSam – interaktive dramaturgier i scenekunst for barn (2012-15) der hun sammen med prosjektleder Lisa Nagel ga ut boken Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn (Fagbokforlaget, 2017). Boken drøfter samtidens scenekunst for barn, og presenterer ulike former for interaktivitet i møte med barnepublikummet.

I LYDHØR-prosjektet er Hovik prosjektleder og bidrar både vitenskapelig og kunstnerisk. Som forsker videreutvikler hun forskningsperspektiver innen kunstnerisk forskning og løfter fram betydningen av samspill mellom kunstarter, materialiteter og aktører. Tverrfaglige og interdisiplinære teorier vil drøftes i lys av både filosofiske, praktiske og kunstnerisk skapende prosesser. Hovik vil som prosjektleder ha et særlig ansvar for helheten og de overordnede perspektivene i LYDHØR, og holde fokus på de ulike kunstprosjektenes virkning i de sosiale fellesskapene som oppstår. Hun vil ivareta prosjektets kunstnerisk utforskende karakter, og sørge for god kvalitet i samspillet mellom kunst og forskning.

Sammen med Teater Fot utvikler Hovik flere prosjekter:

Animalium

Animalium på Barnehageturne 22.3.22
Rare dyr besøker Barnehagene 4.11.21
Biblioteksturne 16.10.21
Animalium på Biblioteket 15.10.21
Animalium på Sverre Koren Bjertnæs – Avstand 7.5.21
Rare dyr på Kunsthallen – A beast, a god and a line 8.2.20
Animalium på Kunsthallen 19.10.19
Animalium Lydhør Verksted på Havets Bunn 18.10.19
Animalium møter Anna Daniells skulpturer på Kunsthallen 18.10.19
Animalium på åpningen av Rosendal Teater 25.9.19

Anmeldelse Animalium:
Sansefellesskap av Mari Oseland på ArtScene Trondheim 12.2.20

Øvelser med frø

Møte med Frøken Frø og Marte Huke 1.5.22
Øvelser med Frøken Frø og Janne Brit Rustad 11.6.20
Forskergruppa øver seg med frø 27.2.20
Øvelser med frø – Forskerfrø 10.1.20

Operafrø

Prosjektstøtte til Operafrø! 7.12.21
Babyfrø møter Operafrø 19.9.20
Et første møte med Operafrø 18.9.20
Vivaldi møter Eple og Ryllik 16.9.20
Operafrø er sådd i Kongsgården 12.6.20

Diverse blogginnlegg:
Lydhør Lise besøker LegeKunst i Danmark 23.11.21
Intervju med Lise om Lydhør i Barnehage.no 11.8.21

Podcast: