Tema : Relasjonell musikk

11.00-11.30 Sangstund for småbarn (0-2) Kroa (ev. flyttes til annet sted)
Ingrid Bjørkøy

11.45 -12.15 Tre og Frø konsert Victoriasalen
(4-6 år) Tor Haugerud

12.15 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.20 Operafrø Victoriasalen
Konferanseinnlegg Lise Hovik og Janne Brit Rustad 

Kl 13.30-14.00 Relasjonell musikk Victoriasalen
Konferanseinnlegg  Ingrid Bjørkøy

14.00-14.30 Victoriasalen
Faglig samtale om musikk, pedagogikk og sympoetisk samspill
Moderator Ingrid Bjørkøy

Foto: Dag Arve Forbergskog

10.00-14-00 i Kongsgården
ReMida Lekeverksted ute (0-6 år) Pål Bøyesen

Kl 18.00 i Kongsgården
Kwayela Univers-konsert For barn og voksne
Sunniva Hovde og Rosha Vole

18.30 Lydhøre samtaler på tvers i Kongsgården. Tema: Musikkfrø