LYDHØR begynte med utgangspunkt i planleggingen av ReMida-dagene 2018, der man ønsket å finne egnede lokaler for festivalen i Midt-byen. Tidligere Kongsgården barnehage ved Gamle Bybru ble i løpet av vinteren og våren 2018 omskapt til et lydlaboratorium for små barn der ReMida var prosjektkoordinator og hovedaktør i arbeidet med å inspirere barnehagenes pedagoger i hvordan de kan arbeide med lyd sammen med barna.

Kongsgården Lydlab for barn ble et sted barnehagene kunne komme for å oppdage og utforske lyd sammen. I laboratoriet fikk barna leke med materialer og ting som har et stort register av lyd, og det ble skapt et eget rom for de yngste barna (1-3 år), der tingene ble tilpasset deres bevegelser og uttrykksmåter. Barnas uttrykksformer utvikler seg i samspill med andre, både barn og voksne, men det forutsetter voksne som er særlig lydhøre overfor barn. Lydlabben samarbeidet med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Kunsthall Trondheim, Metamorph, NTNU Musikkteknologi og Kunstakademiet i Trondheim, og brukte aktuelle utstillinger og kunsthendelser for å videreutvikle lydprosjektet sammen med barna. Observasjoner og dokumentasjoner av kunstnernes undersøkende prosesser med barna ble en viktig del av arbeidet i Kongsgården Lydlab. Arbeidet ble også formidlet til publikum gjennom åpne Lydhør-arrangement underveis i prosjektperioden og gjennom ReMida-dagene 2018.

Forskningssamarbeidet med DMMH ble videreutviklet gjennom en intensjonsavtale med Lise Hovik, og det ble gjennomført noen forskningsverksteder og en rekke arrangementer med støtte fra Trondheim Kommune i løpet av høsten 2018 og våren 2019. Barnas egne oppdagelser, kunstnernes installasjoner, lydcollager, musikk, performance og samtaler ga et rikt dokumentasjonsmateriale som vil inngå i forskningsprosjektet som fikk støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige tiltak fra høsten 2019.

LYDHØR i Kongsgården startet opp, sammen med denne nettsiden, som forskningsprosjekt høsten 2019, og historikken kan følges gjennom bloggen her.

LYDHØR-verksteder i 2018/19, en liten bildefortelling:

Matilda Rolfsson holdt LYDHØR verksted den 22.3 og åpen konsert den 23. mars 2019