Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna søker etter ny produsent for perioden 1. september 2021-1. juli 2022.

Lydhør Kunstarena holder til i gamle Kongsgården Barnehage, og er del av LYDHØR-prosjektet, som består av tre virksomhetsområder: Lydhør Verksteder for barnehagebarn, Lydhør Forskning og Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna. Les mer om Lydhør-prosjektet her.

LYDHØR går nå inn i en ny fase, etter en utforskende fase i 2017-18 og et kunstnerisk forskningsprosjekt i 2019-21. Med støtte fra Kulturrådet og Trondheim Kommune vil vi i perioden 2021-22 arbeide mer spesifikt med å utvikle en kunstarena for de yngste barna i Trondheim, i samarbeid med Trondheim Kommune (avd. Oppvekst og Kultur) og ReMida – senter for kreativ gjenbruk.

Produsentoppgavene er knyttet til Lydhør Kunstarena, men vil også innebære samarbeid med de andre virksomhetene Lydhør Verksteder og Lydhør Forskning. Arbeidet går ut på:

  • Samarbeid med prosjektleder om å planlegge og gjennomføre kunstverksteder og åpne lørdagsarrangement for og med barnehagebarn. Ukentlige møter.
  • Opprette og administrere påmeldingssystem til Lydhør Verksteder og følge opp kontakt med påmeldte barnehager
  • Opprette arrangement og administrere Facebook-side og Hoopla-bruker til lørdagsarrangementene
  • Skrive og følge opp kontrakter med samarbeidsparter, kunstnere/forskere
  • Arbeidstid ca én dag i uken (stort sett fredag, lørdag ev. mandag)
  • Månedslønn ca 8000,-
  • Fordel om du er kjent med søknadsarbeid, regnskap og budsjett

Ta kontakt med prosjektleder for Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna

Lise Hovik
lho@dmmh.no
Tlf. 90840702

Søknadsfrist snarest, og senest 1. august 2021