ReMidalek

Hele våren vil ReMida tilby lek med gjenbruksmaterialer i uteområdet på Kongsgården. Det passer fint å kombinere et besøk på Lydhør Verksteder med utelek i Kongsgården. Det er også mulig å bestille tid uavhengig av verkstedene. Ta direkte kontakt med ReMida-Pål her: pal.boyesen@ou.trondheim.kommune.no

påmelding og henvendelser om lydhør programmet rettes til: lydhorikongsgarden@gmail.com

LYDHØR PROGRAM


MUSIKKFRØ MED KWAYELA UNIVERSE

Sunniva Hovde og Rosha Vole holder verksted for de minste. Musikkfrø utforsker hva som skjer når vi sår lyd i en mikrofon. Hva kommer ut gjennom virvaret av ledninger og effekter og hva gjør det med frøene som sås. Blir frøene påvirket også? Hvilke muligheter åpner seg som ikke var der når lyden bare kom fra stemmen vår? 

Kwayela Univers fortsetter en virvelvind av musikk fra Malawi, som sammen med publikum, frø og effektbokser reiser langt og kort, både innover og utover og inn i hverandres musikkuniverser.

FULLT
Tid: Torsdag 25 kl 9.45 Øya Regnskogen (4 år)
og 10.30 (5-6 år)
Fredag 26. februar kl 9.45 Øya Accoya (4 år)
og 10.30 (5-6 år)
Sted: Kongsgården
Alder: 4-6 år

ØVELSER MED FRØ


Lise Hovik
har samlet frø i mange år, og fra ulike steder i verden. Det er alle slags frø; store, små, myke, glatte, kantete, spisse, lette, tunge, med skall, vinger, hår, hud, knort, hams eller ikke.

Barna får møte noen av disse frøene, og bli kjent med dem gjennom ulike øvelser der vi undersøker hva de kan gjøre gjennom lek og oppgaver i fellesskap. Øvelser med frø starter ute i Kongsgården, der vi kikker på trær og frø, og samler noen av dem for å undersøke dem og leke med dem. Vi fortsetter inne, der vi inviterer barna til å bidra til en felles installasjon med frø. Vi bruker både lyd, bevegelse og fortelling i møte med frøene.

Tid: Torsdag 3 og fredag 4. mars kl 10 og 11.30
Sted: Kongsgården
Alder: 3-åringer, helst ca 4-5 barn pr gruppe


ELIKSIR

Ingvild Olsen Olaussen holder forundringsverksted for de største barna sammen med Sunniva Hovde. Gamle flasker, flakonger, flytende væsker, fristende farger, forskjellige lukter og fantastiske lyder får fart på fantasien. Kan vi mikse en eliksir som får det til å gro følehorn på mennesker? Kan vi slurpe i oss en frekk lyd? Kan vi blande en en eliksir som gjør det mulig å fly, eller som får lyden til å vri og bukte seg?
Sammen skal vi utforske det å blande eliksirer, samtidig som vi fantaserer om hvilken virkning denne eliksiren har på oss.
Forundringsverkstedet danner utgangspunkt for en lydlig, taktil og visuell fantasering med utgangspunkt i eliksirene, som kanskje bringer oss inn i noen spennende fortellingsunivers. Eliksir-film.

FULLT
Tid: Torsdag 18.3: Ila, Mølla femåringer
Fredag 19.3: Øya Regnskogen og Accoya fireåringer
Sted: Kongsgården
Alder: 4-6 år.

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Nora Finseraas holder nytt seminar for Lydhør om pedagogisk dokumentasjon. Nora vil gi en oversiktlig introduksjon og bruke eksempeloppgaver med billedmateriale som utgangspunkt for en felles refleksjon og samtale. Metoden demonstrerer hvor viktig en slik arbeidsform kan være i barnehagen, i utviklingsarbeid generelt, og ikke minst i forskningssammenheng.

FULLT
Tid: Torsdag 25. mars og torsdag 8. april
Sted: Kongsgården
Deltakere: Pedagoger, kunstnere, forskere. Max antall: 10 (Sætra, 2 + Øya, 8)


LEVENDE FANTASIUNIVERS

Hanne Wiseth arbeider med sin doktorgrad i samarbeid med Lydhør, og vil våren 2021 holde fem lekelaber for 4-5 åringer sammen med en gruppe barn fra Øya barnehage.

Lekelab – Levende Fantasiunivers er et kunstpedagogisk verksted for barn som tar sikte på å utforske hvordan rom og transformativ scenografi kan være et utgangspunkt for dramatisk lek og samspill i barnehagen. Barna vil få utforske og leke i et utformet rom/installasjon. Verkstedene bygger på hverandre og bruker barnas innspill som materiale i den videre utfoskningen.
Kan rommet plutselig bli til en drage, eller kan vi kle oss ut med scenografien? Hvilke skapninger dukker opp, og hvilke historier kan vi skape i fellesskap?

FULLT 5 dager i April, Kongsgården med 4-5 åringer fra Øya bhg

FRØLABYRINT

Barbro Djupvik inviterer til en labyrint-vandring i Kongsgården sammen med Ingrid Bjørkøy, hvor barna blir med på å utforske materialer for å finne sitt eget lille frø. I vandringen utforsker de ulike sanselige opplevelser, og de må ta noen valg for å finne det som er gjemt. Barna blir med inn i de ulike installasjonene hvor vi kan lytte til objekter og musikk, eller kjenne frø-lukt som kan åpne for nye fortellinger. Vi vil bevege oss gjennom rommene, utforske og undre oss sammen for å finne frøets historie. Kanskje det lille frøet må ut på en reise, for å finne sin egen poetiske opplevelse?

FULLT
Torsdag 6. mai: Møllenberg bhg, 10 fire og femåringer
Fredag 7. mai: Hallset bhg, 13 fireåringer
Sted: Kongsgården
Alder: 3-5 år

DE TO GAMLE OG LIVETS TRE

Verkstedet videreutvikler samspillet med barnegruppa med fire-femåringer og pedagoger fra Nissekollen, som besøkte Meme og Pepe i Kongsgården høsten 2020. Med barneboka om De to gamle og livets tre blir barna med på en fortelling som utvider seg og strekker grenene sine høyt over taket på barnehagen.
Med Atle Krogstad og Lise Hovik.

FULLT
Tid og sted: 26. mai kl. 10 på Kongsgården: Nissekollen, 10 femåringer.


TRE OG FRØ

Kan trær og frø lage lyd? Kan man spille med frø? Kan det bli musikk? Ja visst, bare prøv!
Tor leker seg med ulike tresorter og alle slags rare frø. Frøenes lyder forandrer seg i samspill med ulike materialer. Vi skal få høre de fineste letteste rislelyder og se hvordan frøene kan danse på en tromme så det høres ut som både regn og torden. Barna blir med på samspillet.

Som trommeslager har Tor Haugerud lyd som sitt spesialområde og han har mange års erfaring i å spille for barn, både i teatret og på konserter. Nå undersøker han hvordan man kan lage musikk med tre og frø, og barna får være med på leken.

FULLT
Tid: Fredag 28. mai: Øya, Diamant, 5-6 barn fire-seks år
Sted: Kongsgården
Alder: 4-6 år


PÅMELDING OG HENVENDELSER OM LYDHØR PROGRAMMET RETTES TIL: LYDHORIKONGSGARDEN@GMAIL.COM