En podcast-serie fra Lydhør i Kongsgården.
Her lanserer vi podcast-serien Lydhøre Samtaler, som er blitt til i forbindelse med Lydhør-festivalen 2021. Denne festivalen ble hardt rammet av nedstenging av Trondheim under Corona-pandemien, og måtte gjøre en rask helomvending fra levende møter til lydopptak av samtaler.

Vi gjorde om Kongsgården Barnehage til et lydstudio og inviterte inn de kunstnerne vi har samarbeidet med det siste halve året til Lydhøre samtaler foran hver vår mikrofon. Resultatet ble fortløpende publisert under festivaldagene, men her har vi samlet alt i en Lydhør festival-pakke, som du kan ta med deg på ferie og lytte til mens du nyter sol og sommer; på stranden, går tur med hunden eller barnevogna, vasker opp, maler huset sitter på toget eller venter på bussen!

Lydhøre samtaler handler om kunstpedagogisk arbeid og utforskning sammen med barnehagebarn, der kunstverksteder innen musikk, sang, drama og teater, tegning og lek med gjenbruksmaterialer danner utgangspunkt for samtalene. Festivalen hadde et tema hver dag, og samtalene vil berøre temaene på ulike måter; Stedets betydning, Tverrfaglighet, Relasjonell musikk og Materialitet i scenekunst for barn. Hver festivaldag oppsummeres av den lille festivalstaben Emily Lutenthun (produsent) og Lise Hovik (prosjektleder), og formidler på denne måten en viss festivalstemning og entusiasme på tross av manglende publikum. Vi er faktisk veldig stolte over det vi har fått til, og håper dere også vil ha glede av resultatet!

Om du ønsker å høre alle podcastene samlet på en spilleliste,
så kan du gå rett til SoundCloud her.

Velkommen til Lydhøre Samtaler fra Lydhør-festivalen 2021!

Torsdag 10. juni 2021 Tema: Stedets betydning

Prosjektleder for Lydhør i Kongsgården åpner Lydhør-festivalen, som ble en ganske annen enn planlagt, da Trondheim plutselig ble nedstengt på tampen av Corona-pandemien i mai 2021. Lyd ble nødløsningen og her introduserer Lise Hovik festivalen som avrunder det to-årige forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården.

Lydhør presentasjon av Ann Sylvi Olsen, enhetsleder ved Svartlamoen Kunst og kulturbarnehage og ReMida-senteret i Trondheim. Presentasjonen omhandler Lydhør-prosjektets historikk, tilblivelse og mulige framtid som kunst og kultur-arena for barnehagebarn i Trondheim, og finner sted i Kongsgården Barnehage under Lydhør-festivalen 2021.

Lydhør samtale med Anne Helga Henning, billedkunstner og atelierista.
Samtalen omhandler Hundrespråklighet og Hennings bidrag som kunstner i Lydhør verksteder med de yngste barna. 

Lydhør samtale om ReMida med Pål Bøyesen, Dag Arve Forbergskog, Ingrid Pütz, Ann Sylvi Olsen og Anne Helga Henning. Samtalen omhandler ReMidas arbeid med gjenbruksmaterialer og barn, og finner sted i Kongsgården Barnehage under Lydhørfestivalen 2021.

Lydhør samtale med Atle Krogstad, førsteamanuensis i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Samtalen omhandler et verksted med barnelitteraturformidling med de yngste barna, ut fra et forskningsperspektiv der stedet spiller med i formidlingen. Presentasjonen og samtalen med Lise Hovik, prosjektleder i Lydhør, finner sted i Kongsgården Barnehage under Lydhørfestivalen 2021.

Festivalarrangørene Emily og Lise oppsummerer Lydhør-festivalens åpningsdag i Kongsgården, der temaet har vært: Stedets betydning

Fredag 11. juni 2021 Tema: Tverrfaglighet

Samtalen omhandler performance-prosjektet Animalium og de posthumanistiske ideene som inspirerte prosjektet, om det langvarige samarbeidet mellom Teater Fot og Kunsthall Trondheim, og særlig om Animalium i møte med Sverre Koren Bjertnæs sin utstilling «Avstand» i Kunsthallen under pandemien i mai 2021. Samtalen finner sted i Kunsthallen under Lydhør-festivalen 2021.

Emily og Lise oppsummerer hva som har skjedd på Lydhør-festivalen på Kunsthall Trondheim i dag, der temaet var: Tverrfaglighet.

Lørdag 12. juni 2021 Tema: Relasjonell musikk

Lydhør samtale med Tor Haugerud og Ingrid Bjørkøy 12.06.21
Samtalen omhandler musikkverksted med de yngste barna, kunstpedagogikk og musikk i møte med små barn, og finner sted i Kongsgården Barnehage under Lydhør-festivalen 2021. 

I denne samtalen forteller Sunniva Hovde om sitt prosjekt Musikkfrø, som er utforsket som et lydverksted i Kongsgården med de yngste barna. Samtalen omhandler Sunnivas forskning på et lyd-eksperimenterende samspill med små barn i Kongsgården. 

Emily og Lise oppsummerer Lydhør-festivalens tredje dag, som skulle ha vært på Ringve, men som på grunn av stengte museer ikke kunne arrangeres. I stedet møttes vi til Lydhøre samtaler i Kongsgårdens provisoriske lydstudio, der temaet var Relasjonell musikk.

Søndag 13. juni: Materialitet i scenekunst for barn

I denne fortellingen får du møte jenta som laget seg sin egen trylledrikk, og plantet et magisk frø. Ingvild og Sunniva snakker om alle slags merkelige eliksirer, og så lager de seg en egen eliksir som de smaker på! Du kan også lage din egen eliksir og sende bilder til lydhorikongsgarden@gmail.com, eller poste den på Instagram med #smakinar. For barn fra 4-6 år. Forteller: Ingvild Olsen Olaussen. Musikk: Sunniva Hovde. Podcast laget for Lydhør-festivalen 2021.

Eliksir-refleksjon er en Lydhør samtale mellom Ingvild Olsen Olaussen og Sunniva Hovde, som har samarbeidet i Lydhør om verkstedet Eliksir for barn 4-6 år. Samtalen handler om kunstnerisk forskning og hvordan denne undersøkende prosessen har utviklet seg.

En Lydhør samtale med Barbro Djupvik og Ingrid Bjørkøy, som snakker om arbeidet med å lage en sensorisk teateropplevelse for barn. Med prosjektet «Frøstien» utforsker de som kunstnere det sanselige samspillet med barna, og hvordan barnas medskapende fantasi former tenkningen og utviklingen av forløpet under den skapende prosessen.

Lydhør samtale med Barbro Djupvik og Ingvild Olsen Olaussen om materialitet i scenekunst for barn, med en innledning fra Lise Hovik om sympoetisk samspill. Med prosjektene «Frøstien» og «Eliksir», som begge er sanselige opplevelsesverksteder for barn i alderen 4-6 år, samtaler vi om betydningen av det sensoriske i samspillet med barnas medskapende fantasi.

Emily og Lise oppsummerer festivalens siste dag, trekker trådene sammen og takker for en helt spesiell Lydhør-festival for stengte dører, men med åpne ører.