Lydhørt samspill handler om å lytte. Vi lytter ikke bare med ørene, men med hele kroppen og sanseapparatet. Vi lytter ikke bare til hverandre, men også til stedet, materialene, lydene og naturen. På denne måten kan alt spille sammen, både i naturen og i kunsten, og det oppstår en egen poesi der vi tar i bruk alle de poetiske språkene; bevegelser som blir til dans, lyder som blir til musikk, handlinger som blir til fortellinger, streker som blir til tegninger. Vi ønsker i Lydhør-prosjektet å utvikle de poetiske språkene i samklang med hverandre, i sympoetisk samspill mellom små barn og voksne, pedagoger, kunstnere og forskere, stedet, naturen, materialene og omgivelsene.

Les artikkelen Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen av Lise Hovik og Anne Helga Henning i
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1-2019.
Artikkelen beskriver et forprosjekt til Lydhør, et kunstnerisk utviklingsarbeid i samspill mellom små barn, Remida-materialer, lyd, rom, kunstpedagoger og ansatte fra barnehagen. Her er det fokus på lyttende samspill og kompleksiteten i øyeblikkets poetiske potensiale.

Lydhørt samspill med små porselenslokk