Marte Huke har deltatt på en rekke internasjonale poesifestivaler, og et utvalg av hennes tekster er oversatt til flere språk. Hennes roman Naturhistorie er oversatt til ungarsk av Ferenc Kovacs og ble utgitt i 2017 på forlaget Napkut. I 2019 ble debutsamlingen Delta gitt ut i Tyskland på Edition Rugerup, gjendiktet av Betty Wahl/Uwe Englert. Høsten 2021 kommer Cycli, et utvalg dikt ut på nederlandsk, i gjendiktning av Liesbeth Huijer på Azul Press. I 2020/21 arbeidet Marte med flere teaterproduksjoner vist på Rosendal teater i Trondheim, Saturns Hage med Wild at Art og Himmel og hav med Teater Fot. Høsten 2021 skrev hun manus til Fyrsten – et teselskap om demokratiets forfall, i samarbeid med Fabularium teater. Marte har skrevet dikt både om barn og for barn. Hennes språklige
lekenhet bygger på samspill med barn og deres fantasifulle ordlek.

På Vårsprettfestivalen vil Marte undre seg med barna om frøene, finne ord og fortellinger som spirer, spraker og spretter!