Matilda Rolfsson er fri-improvisasjonsmusiker og perkusjonist, utdannet i Trondheim på Jazzlinja ved NTNU og ved Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance i London. Siden 2011 har hun fordypet sine samarbeid med dansere i en improviserende kontekst og har i tillegg utviklet egne danse- og musikk-prosjekt. Man kan idag høre henne solo eller i konstellasjoner med noen av Europas mest etablerte improvisasjonsmusikere: Maggie Nicols, Lisa Ullén, Phil Minton, Joëlle Léandre & Mats Gustafsson mfl.

Solo-konsertene på Kongsgården vår /sommer 2020 retter seg mot barn fra 0-2 år og Matilda vil utforske potensialet i dette møtet, som for henne er en ny målgruppe. Målet er å lykkes med å være like fri i utøving av musikk for de minste barna som hun er i møte med voksne tilhørere. Hun håper å utvikle bevissthet og kunnskap om dette gjennom verksted og samtale med pedagogene og forskergruppa.

Verksted og konsert med Matilda 5.12.20