Mette Sandholmen er både ansatt som høgskolelektor i drama ved Dronning Mauds Minne, og student ved masterstudiet i barnekultur og kunstpedagogikk. Hun har vært ansatt i Humla familiebarnehage som pedagogisk veileder/styrer og har en Reggio Emilia-inspirert førskolelærerutdanning ved tidligere Høyskolen i Vestfold, med vekt på estetiske fag (60 studiepoeng i kunst- og håndverk, 30 i drama), en helårsenhet i drama (60 studiepoeng) og master i drama og teater fra NTNU. Hun har flere års arbeidserfaring som pedagogisk leder i barnehage, undervisningserfaring i språkopplæring for innvandrere, og undervisningserfaring i drama ved barnehagelærerutdanningen ved USN og DMMH.

Kull, papir og kropp i bevegelse.
På bakgrunn av mitt kunstpedagogiske forskningsprosjekt «Kull, papir og kropp i bevegelse» i master i Barnekultur og kunstpedagogikk, ønsker jeg å videreutvikle en workshop/interaktiv forestilling med 2-åringer. I forskningsprosjektet undersøker jeg ulike strategier for hvordan hundrespråklighet kommer til syne i to-åringers strek, tegning og kroppslige uttrykk i møte med kunstpedagogens tverrkunstfaglige kompetanse. På hvilken måte kan samspill mellom drama og tegning være en fordel i en slik sammenheng, og kanskje til og med en forutsetning? Idé og konsept til workshop/interaktiv forestilling utvikles parallelt og ut ifra tilegnet kunnskap og kroppslige erfaringer igjennom det pågående forskningsprosjektet.

Blogginnlegg:

4.12.2019 Kull i fri bevegelse