Nina Eide Holtan er førsteamanuensis i tegning/illustrasjon ved Institutt for Arkitektur og Teknologi, på fakultet for arkitektur og design, NTNU. Før dette har hun 15 års erfaring med tegning innen kommunikasjon og kunstnerisk utrykk i eget virke med bred erfaring av tverrfaglige samarbeid.  Med emneansvar for grunnutdanningen i den praktisk-estetiske undervisningen av tegning, form og farge har hun hatt som oppdrag å transformere fagdidaktiske innholdet mot problemstillinger og metoder som er aktuelle for dagens arkitektstudenter. Tema som hun utforsker gjennom didaktisk og kunstnerisk praksis er tegning som metode i skapende prosesser, affekt i arkitektonisk tegning/representasjon, analog vs digital tegning i læring, anvendt fargeteori i prosjekteringen, narrativ tegning som språk i arkitektur- og medisinfaglig kontekst.

Tegneverkstedet Se! Lyd!
Anne Helga Henning og Nina Eide Holtan holder åpent tegneverksted for foreldre og barn der gjenstander og lyder blir utforsket gjennom tegning:
Når vi ser på en gjenstand kan vi forestille oss hvilken lyd den lager. Og vi kan se for oss lyden som en tegning. Lyden tar opp plass i rommet, den har en form og en utstrekning. Det samme har tegningen. Prosjektet undersøker også hvordan et fysisk objekt kan kobles sammen med tegning, slik at koblingene mellom strek og gjenstand flettes sammen og tar oss inn i det narrative. Barn er naturlig gode på å sette sammen ulike materialer og uttrykksformer i et narrativt, undersøkende møte. For barn i barnehagealder / småtrinnet på skolen er ofte møtet med materialer og gjenstander sterkt og forførende, og de ønsker umiddelbart å undersøke det gjennom å håndtere det, snakke om det og teste dets muligheter med de redskapene de har rundt seg. Tegning kan være et slikt redskap. Vi tror derfor at «Se! Lyd!» vil engasjere barna. Vi håper det vil vekke engasjement og skaperkraft hos dem, samtidig som det for oss voksne kan være en fin vekker på hvordan barn evner å gå inn i komplekse meningsfulle sammenstillinger på tvers av ulike uttrykksformer.