LYDHØR

– sympoetisk samspill med barnehagebarn


LYDHØR BESTÅR AV ULIKE VIRKSOMHETSOMRÅDER
SOM SAMARBEIDER OM Å SKAPE KUNST
FOR OG MED DE YNGSTE BARNA

L

LYDHØR Verksteder

Kjernevirksomheten i ​LYDHØR​ er kunstverkstedene, der barnehagebarn kommer på besøk til Kongsgården barnehage sammen med sine pedagoger for å delta på verksteder sammen med kunstnere og kunstnerforskere, i samarbeid med ReMida. Gjennom ​Lydhør Verksteder med barnehagebarn ​får de yngste barna delta i kunstneriske prosesser på egne premisser, i samspill med kunsten og kunstnerne. Lydhør Verksteder finner sted i ukedagene og er et tilbud som inspirerer til samskapende prosesser med barn og som henvender seg til alle byens barnehager.

Lydhør kunstarena

Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna​ ​søker å løfte og ivareta det kunstneriske tilbudet for barn i barnehagealder i Trondheim. Våren 2021 starter arbeidet med å etablere denne kunstarenaen i Kongsgården. Vi tilbyr et åpent lørdagsprogram for barn fra 0-6 år og deres foreldre, av kunstuttrykk som har blitt utviklet gjennom ​Lydhør Verksteder. I tillegg engasjerer vi profesjonelle utøvere til festivaler og andre større arrangement.​Kunstarenaen utvikles som en kulturell ressurs for både byen, kunstnerne, fagmiljøene, foreldrene og de yngste barna.

Lydhør forskning

Lydhør i Kongsgården​ er i perioden 2019-21 et kunstnerisk forskningsprosjekt der 18 kunstfaglige forskere fra DMMH og NTNU har vært involvert i ulike kunst-verksteder i Kongsgården. Kunstverkstedene er utviklet med fokus på ulike problemstillinger, tematikker og arbeidsmåter, med særlig fokus på samskaping på tvers av kunstfag og i samspill med barna, pedagogene, stedet og naturen. I fortsettelsen er Lydhør Forskning et samarbeid mellom LYDHØR og kunstnere/forskere som ønsker å utvikle forskningsprosjekter i Kongsgården.

Lyden av grønne almeblader

Om oss

LYDHØR i Kongsgården er et samarbeid mellom ReMida – senter for kreativ gjenbruk i Trondheim KommuneTeater Fot og forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Prosjektgruppa består av Pål Bøyesen og Ann Sylvi Olsen fra ReMida sammen med Lise Hovik fra Teater Fot / DMMH, som prosjektleder. Fra februar 2020 var Emily Fischbeck Luthentun produsent for Lydhør-prosjektet, og fra august 2021 er Nanna Berntsen ny produsent.

«We need to develop practices
for thinking about those forms of activity
that are not caught by functionality,
those which propose
the possible-but-not-yet,
or that which is not-yet but still open.»

Donna Haraway
om lek og fortelling