Lise har samlet frø i mange år, og fra ulike steder i verden. Det er alle slags frø; store, små, myke, glatte, kantete, spisse, lette, tunge, med skall, vinger, hår, hud, knort, hams eller ikke.

Barna får møte noen av disse frøene, og bli kjent med dem gjennom ulike øvelser der vi undersøker hva de kan gjøre gjennom lek og oppgaver i fellesskap. Øvelser med frø starter ute i Kongsgården, der vi kikker på trær og frø, og samler noen av dem for å undersøke dem og leke med dem. Vi fortsetter inne, der vi inviterer barna til å bidra til en felles installasjon med frø. Vi bruker både lyd, bevegelse og fortelling i møte med frøene. Verkstedet passer for 3-åringer, helst ca 4-5 barn sammen med to pedagoger. Vi passer på å følge barnehagenes smittevernregler.

Øvelser med frø er et verksted som vil utvikle seg og være forskjellig fra gang til gang. Gjennom denne rekken med verksteder er tanken å undersøke, oppdage og verdsette naturen i våre aller nærmeste omgivelser. Frøene kan danne en inngang til sanselige og lydhøre opplevelser og erfaringer gjennom kunstneriske uttrykksformer på tvers av kunstartene. Sammen med barna, pedagogene, kunstnerne og forskerne undersøker vi frøenes lyder, rytmer, fortellinger, bilder, bevegelser, taktilitet og kanskje også smak. Øvelsene vil variere fra gang til gang, og det vil gjennomføres Øvelser med frø gjennom hele 2020. Frø er felles tema i Lydhør og øvelsene er laget for å undersøke hvordan vi kan skape ulike former for sympoetisk samspill med naturen.

Blogginnlegg:

Øvelser med frø 3 Juni 2020
Øvelser med frø 2 Februar 2020
Øvelser med frø 1 Desember 2019