Pål Bøyesen er billedkunstner og performanceartist utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole og Kunstakademiet i Trondheim. Han har hatt utsmykninger og jobbet med ulike materialer og teknikker til utstillinger. Han har jobbet med scenekunst og performance, og er en av The Four. Siden oppstarten av ReMida-senteret i Trondheim i 2009 har Pål vært kunstnerisk leder, og var prosjektleder og initiativtaker til det opprinnelige LYDHØR-prosjektet i Kongsgården barnehage i 2017-18.

Hva kan tegnes med og på?
Pål holder tegneverksted for LYDHØR, der han sammen med 1-5 åringer ønsker å utforske hvilke muligheter som ligger i møtet mellom barn, tegning og ulike papirkvaliteter: Papirets 3-dimensjonale potensiale i forhold til rommet og tegning i utvidet perspektiv hvor for eksempel lys og skygge danner linjer og rom. Ulike narrativer kan utvikles med å ha anslag som setter igang noe, det kan for eksempel være papiret som landskap, lyssetting eller en tegnet figur som trigger.

Huletegning med kull og lommelykt
Sammen med Anne Helga Henning skal Pål undersøke tegning med kull sammen med 5-6-åringer: Vi skal gjøre barna bevisste på hvor kullet kommer fra, og at dette er et av de første tegneredskapene mennesket hadde. Vi skal forholde oss til hulemalerier, og vise bilder fra de gamle hulemaleriene rundt omkring i verden. Et rom på Kongsgården skal gjøres om til en hule med papir på vegger og gulv. Siden det er mørketid skal vi utnytte denne atmosfæren gjennom å tegne med lommelykt. Akkurat som å være i en hule der dagslyset ikke slipper til.

Verksteder:
Tegneverksted på Havets Bunn September 2019
Huletegning med lommelykt med Anne Helga Henning. November 2019
Tegnefrøverksted med Anne Helga Henning. Februar 2020

Blogginnlegg:
Granatepleverksted 19. og 20.2.2020