Pedagogisk dokumentasjon er et arbeidsverktøy som ble utviklet i de kommunale barnehagene i Reggio Emilia, Italia. Både den pedagogiske filosofien, og bruken av pedagogisk dokumentasjon, har spredd seg til hele verden. Pedagogisk dokumentasjon handler om de observasjoner pedagogene gjør av og med barna og består av bilder, film, lydopptak eller tekstlige notater. Dokumentasjonen blir pedagogisk når den reflekteres over sammen med andre pedagoger, foreldre og ikke minst – barna! 

Den pedagogiske dokumentasjonen kan brukes til mye, men vi ser først og fremst etter hva barnet kan, hvordan det lærer, hva det er opptatt av. Vi har en solidarisk holdning til barna, til hele situasjonen og deres utforskning og samhandling. “Vi ser med myke øyne” (Hillevi Lenz-Taguchi), og oppdager alltid et kompetent barn, et ressurssterkt barn. Pedagogisk dokumentasjon er på denne måten et multiverktøy som avdekker hva barn kan bidra med i den pedagogiske situasjonen. 

Våren 2020 vil Nora Finseraas sammen med prosjektleder undersøke hvordan den pedagogiske dokumentasjonen kan bidra inn i de kunstneriske verkstedene på Lydhør. Tanken er at vi gjennom den pedagogiske dokumentasjonen kan få tak i hva barna, pedagogene, kunstnerne og forskerne kan ta med seg videre ut av disse verkstedene. Hvilke tanker har barna om det de har deltatt på? Hva kan det bety for den pedagogiske praksisen i barnehagen? Hvilke refleksjoner oppstår i møte med den pedagogiske dokumentasjonen?
Gjennom å dokumentere noen av de kunstneriske verkstedene i Lydhør-prosjektet, og gjennomføre refleksjonssamtaler med barna, pedagogene, kunstnerne og forskerne i etterkant, kan vi kanskje få tak i ulike perspektiver som kan gi oss et mer helhetlig bilde av hva som oppstår i disse kunstmøtene. Vi vil også få muligheten til å prøve ut ulike dokumentasjonsmetoder, noe som kan gi oss kunnskap om hvordan vår dokumentasjonspraksis påvirker de ulike situasjonene.