Fordi Lydhør har samspill med naturen og stedet som et felles utgangspunkt for arbeidet i Kongsgården, har det vært et poeng å skape en helhet i programmeringen gjennom et felles tema. Temaet FRØ har vært et fokus for forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården og fra høsten 2021 har vi TRÆR som tema.

Under finnes en oversikt over alle verkstedsprogram og åpne arrangementer vi har hatt, helt siden 2017.

LYDHØR Kunstnerverksteder for barnehagebarn

Verkstedprogram Vår 2021
Verkstedprogram Høst 2020
Verkstedprogram Vår 2020
Verkstedprogram Høst 2019

Åpne LYDHØR arrangement for barn og familier

Lydhør og ReMida under Olavsfest 2021
Lydhør-festivalen 2021
Åpne arrangement Høst 2020
En vakker sommerdag i Kongsgården 2020
Åpne arrangement Høst 2019 og Vår 2020

Tidlig virksomhet

Lydhør virksomhet 2017-18