LYDHØR i Kongsgården er inspirert av Reggio Emilias filosofiske praksiser gjennom samarbeidet med ReMida-sentret i Trondheim, og Ann Sylvi Olsen, enhetsleder i Svartlamoen Kunst og kulturbarnehage.

Reggio Emilia er en barnehagepedagogisk filosofi og praksis utviklet gjennom de siste femti årene i Reggio Emilia i Italia. Filosofien har vært sterkt preget av den første barnehagesjefen i Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, og stedet fungerer som et profesjonelt fellesskap gjennom de kommunale barnehagene. Dette er en barnehagepedagogikk med fokus på lek, kunst og utforskning. Fram for alt har man i Reggio Emilia alltid understreket at barnehagens viktigste oppgave i vår tid handler om å fordype demokratiet. Det handler om å gi barn håp for framtiden og tiltro til sine egne ideer om å kunne forandre verden.  En bærekraftig, estetisk og etisk pedagogikk, om man vil.

I alle Reggio Emilias kommunale barnehager finnes det et atelier. Det er også ansatt en atelierista som, i følge Loris Malaguzzi, skal bidra til å skape konstruktiv uro og elementer av kaos i den pedagogiske virksomheten. Lek og utforsking av materialer, fenomener og måter å være i verden på, ses som dialoger der de hundre språk symboliserer uendelig mange uttrykksformer. Å gi rom og tid til undring, fordypning og skapende virksomhet bidrar til å utvikle mulighetene som finnes i det enkelte barn, og i det enkelte menneske. De hundre språk er en metafor som forsøker å fange en holdning til hvordan barn skaper og uttrykker kunnskap og kultur, og som forutsetter en lyttende pedagog. Malaguzzi var opptatt av det interdisiplinære i alt arbeid. Han så på kunnskap som en vev og lot seg inspirere av et bredt spekter av pedagogiske tenkere, filosofer, kunstnere og forskere. Det er denne holdningen som inspirerer til utforskende praksiser og prosjektbasert arbeid i de pedagogiske virksomhetene, og som gjør at praksis og teori alltid samspiller og er like viktige. Malguzzi brukte sykkelen som metafor for dette: Den ene pedalen er praksis. Den andre er teori. Og du må bruke begge for å få sykkelen til å bevege seg framover.

Ann-Sylvi Olsen er leder for Reggio Emilia-nettverket i Trondheim. Like før korona-utbruddet i Nord-Italia besøkte hun Reggio Emilia, og sendte oss en videohilsen derfra:

© Preschools and Infant-toddler Centers – Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children

I Reggio Emilia har de arbeidet med trær og barnas nysgjerrighet på trær som levende skapninger. Denne fantastiske animasjonsfilmen viser bilder laget av barn og deres egne tanker om hva et tre og en skog kan være: Imagine a forest.

«From questions by children, and from their desire for knowledge of the natural world, the project “Imagine a forest” was born. Its protagonists are children, trees, and the language of mark-making and drawing. Trees as representatives of the vast world of living subjects that inhabit the earth together with us. Trees that children and humanity must learn to respect, love, and perceive as kindred, recognising them as fundamental for the survival of the planet.»