ReMida-senteret på Svartlamoen

ReMida-senteret i Trondheim ble opprettet i Trondheim Kommune i 2009, og er et kultur og miljøsenter for utveksling av ideer og dialog om skapende pedagogikk og bærekraftig utvikling, der barnet står i sentrum. Senteret har en stor samling av gjenbruksmaterialer, som består av overskuddsmaterialer fra butikker/bedrifter. Materialene sorteres og presenteres i former og farger som inviterer til lek og utforskning. I barnas lærende prosesser gir materialene impulser til barnas «hundrespråklighet», kommunikasjon og samspill. ReMida er kulturprosjekt som vektlegger miljø, pedagogikk og estetiske tilnærmingsmåter.

ReMida-senteret i Trondheim retter seg mot barn og unge i alderen 1-16 år, og har hovedsakelig besøk fra byens barnehager, men er også åpne for andre interesserte. Senteret er flittig brukt av ansatte og studenter ved høgskoler, universiteter og voksenopplæring. Gjennom årene har ReMida arrangert en rekke festivaler i byen, kalt ReMida-dagene:

  • 2010 Kunstnerverksted med gjenbruksmaterialer – Skulpturutstilling i Galleri Babel.
  • 2014 Med barna i sentrum – Rom for å møtes, Pinnemuseum, Dyrebutikk.
  • 2016 Barn og byrom – Peter Egges Plass
  • 2018 Lydhør – Barns utforskning av lyd i gamle Kongsgården barnehage

I 2020 utgår ReMIda-dagene på grunn av Corona-virusrestriksjonene, men i 2121 blir det på nytt ReMida-dager i Kongsgården med utgangspunkt i LYDHØR forskningsprosjekt. Denne gangen blir fokus på tverrkunstnerisk samspill med barn og naturen i Kongsgården.

Ann Sylvi Olsen er leder for ReMida og for Svartlamon kunst- og kulturbarnehage. ReMida-senterets daglige leder er Pål Bøyesen, i samarbeid med Dag Arve Forbergskog.

ReMida-sentrets Facebookside.