Anne Helga Henning og Nina Eide Holtan holder et undersøkende tegneverksted med barn og lyd for barn (4-9 år) i følge med voksne.

Se! Lyd!
Når vi ser på en gjenstand kan vi forestille oss hvilken lyd den lager. Og vi kan se for oss lyden som en tegning. Lyden tar opp plass i rommet, den har en form og en utstrekning. Det samme har tegningen. Prosjektet undersøker også hvordan et fysisk objekt kan kobles sammen med tegning, slik at koblingene mellom strek og gjenstand flettes sammen og tar oss inn i det narrative. Barn er naturlig gode på å sette sammen ulike materialer og uttrykksformer i et narrativt, undersøkende møte. For barn i barnehagealder / småtrinnet på skolen er ofte møtet med materialer og gjenstander sterkt og forførende, og de ønsker umiddelbart å undersøke det gjennom å håndtere det, snakke om det og teste dets muligheter med de redskapene de har rundt seg. Tegning kan være et slikt redskap. Vi tror derfor at «Se! Lyd!» vil engasjere barna. Vi håper det vil vekke engasjement og skaperkraft hos dem, samtidig som det for oss voksne kan være en fin vekker på hvordan barn evner å gå inn i komplekse meningsfulle sammenstillinger på tvers av ulike uttrykksformer.