Sunniva Skjøstad Hovde er førsteamanuensis i musikk ved DMMH. Hun har forsket med musikk/dans og barn/unge, og undersøkt kunsteriske praksiser og tilhørighet/inkludering sammen med barn og unge i prosjekter knyttet til musikk/dans og lokalitet, identitet, språk, dynamikken mellom modernitet/tradisjon, improvisasjon, kommunikasjon og interseksjonalitet. Sunniva er musiker og spiller trekkspill, synger og bruker forskjellige instrumenter og låter hun har med seg fra samarbeidsprosjekter rundt omkring i verden, særlig fra Malawi. Sunniva er også interessert i musikk som en måte å forholde seg til resten av verden på, inkludert mennesker, dyr, natur, planter og ikke-organiske materialer, og hvordan alt dette henger sammen.

I Lydhør vil Sunniva utvikle solokonserter for små barn med utgangspunkt i de ulike materielle og lydlige impulsene og verdenene fra forestillingen Baby Becomings av Teater Fot, der hun har vært med som musiker. Hun vil presentere konsertene over en periode på ett år og i dette inngår verksteder der hun undersøker de materielle og lydlige impulsene og verdenene sammen med noen av Lydhørs barnehager. Hun er opptatt av dynamikken mellom barnas og kunstnerens impulser i en performativ solo-konsertform. Prosjektet er en del av Sunnivas kunsteriske forskningsarbeid.

Musikkfrø med Sunniva 28.-29.8.20
På Havets Bunn med Sunniva 13.10.19
Lydhør konsert med Sunniva Hovde 2.10.19