UDI SHLOMO
Udi er trommeslager og komponist, og ble født i 1976 i Kibbutz Nachshon, Israel. Han
begynte å spille trommer i en alder av fem, og studerte senere musikk på “Rimon School of
Jazz og Contemporary Music”. Der ble han valgt til å spille med skolens hovedensemble, og
fikk muligheten til å spille med den legendariske trompetisten, Lou Soloff.
Mens Udi studerte, turnerte han Estland og Polen. Senere har Udi turnert med ulike
prosjekter i England, Romania, Tyrkia og Russland, og har opptrådt med noen av de beste
musikerne i Israel. Han var også en del av Sheila Jordan, Judy Silvano, Arnie Lawrence og
Chuck Israels gruppe.
Han flyttet til Norge i 2010 og etablerte flere musikalske prosjekter: “The Diaspora House”,
“One Trick Pony” og “bloMo”. Han har spilt på festivaler som Oslo Jazz Festival og Jazz Fest
Future, og har i den senere tid turnert i Russland, Serbia og Romania. Udi har ukentlig holdt
konserter og musikkformidling hos TIP Trondheim International Playground i en årrekke. TIP
er en åpen musikkbarnehage på Persaunet i Trondheim som tilrettelegger for et stort
mangfold av brukere, med ulik etnisk opprinnelse, skal kunne ha et møtested å ta med seg
barna for å delta på ulike aktiviteter.

TORE MEISFJORD
Tore er musiker og musikkpedagog. Han er utdannet musikkpedagog ved Linnè universitet i
Sverige og har studert digitale jazzstudier ved Universitetet i Stavanger. Tore er
musikkpedagog for Rotvoll åpne musikkbarnehage, daglig leder for Nidaros musikkskole og
driver også Trondheim International Playground der han samarbeider bla. med Udi Shlomo.