I videreutviklingen av Lydhør Forskning vil vi både bygge videre på noen av prosjektene og forskningsperspektivene vi utviklet i prosjektperioden, men vi vil samtidig se på muligheten for å samle fokus omkring noen få, litt mer langsiktige kunstprosjekter. En av utfordringene med Lydhør som et sympoetisk forskningsprosjekt er at det som helhet blir for bredt og mangfoldig, og at det kan være vanskelig å komme i dybden. Hva er sympoetisk forskning og hvordan kan vi undersøke et slik mangfold av samskapende prosesser uten å miste fokus?

Frø som tema

For å samle trådene, se sammenhenger mellom kunstfag / kunstneriske uttrykk og naturens uttrykksformer i samspill med barn valgte vi i 2020 frø som felles tema. Tema-arbeid er også velkjent i barnehagen, og vi synes det er like viktig i Lydhør. Fordi Kongsgården har et mangfold av arter og et rikt naturmiljø, var det spennende å oppdage alle de ulike frøene som finnes der. Alle Lydhør-kunstnerne og forskerne ble invitert til å bidra med det de kunne om frø; tanker eller dikt om frø, fantasier og fortellinger om frø, følelsen av å kjenne på frø, se på, tegne eller forme frø, lytte til lyden av frø mot ulike materialer eller leke å være et frø. Vi laget også en stor samling av frø fra planter og trær som vi har brukt på mange ulike måter sammen med barna i løpet av prosjektperioden. Forskningsprosjektene ble presentert under Lydhør-festivalen i juni 2021 og i podcast-serien Lydhøre Samtaler.

Trær som samlingspunkt

Lydhør Forskning vil fra høsten 2021 videreutvikle temaet frø gjennom sympoetisk, tverrfaglig og tverrkunstnerisk forskning, men vi vil flytte fokus fra frø til trær, gjennom å rette oppmerksomheten mot de fredede trærne i Kongsgårds-hagen. Her finner vi store og fantastiske almer, asketrær, kirsebær, asal, selje, eple og syrin som alle danner sterke utgangspunkt for kunstneriske verksteder og undersøkelser innen alle kunstarter sammen med barn og voksne.

Om noen barnehager allerede arbeider med trær, frø, planter eller jord, og har lyst til å henge seg på, er det flott om dere kan ta kontakt. Vi ønsker sammen med dere å undersøke hva som skjer med trærne gjennom året, og ta del i de langsomme prosessene som skjer når frøene får «drikke vann og spise jord», både inne og ute i Kongsgården barnehage, og i alle barnehager som har et tre eller flere som de kan holde øye med gjennom året.

På Kongsgården vil vi invitere til verksteder der vi fordyper oss i de ulike trærne og deres sanselige, estetiske kvaliteter. Gjennom møter med de ulike trærne og fortellinger om trær får både barn og voksne ta med seg inntrykkene videre gjennom utforskende arbeid med tegning, musikk og lek.

Kunstbasert stedsspesifikk forskning

Vi vil samarbeide med kunstnere, forskere og fagfolk som kan lære oss mer om trærne og vekstene i Kongsgården, og sammen utvikle et prosjekt gjennom hele året. Mer om dette i løpet av høsten. Følg med på Lydhør-bloggen!

Fire fine almer