Det kunstneriske forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården ble avsluttet i juni 2021 med Lydhør-festivalen og formidlet gjennom podcastserien Lydhøre Samtaler. I videreutviklingen av Lydhør Forskning vil vi bygge videre på noen av prosjektene og forskningsperspektivene vi utviklet i prosjektperioden, og vi vil samtidig se på muligheten for å samle fokus omkring noen få, litt mer langsiktige kunstprosjekter. Inspirert av det danske prosjektet LegeKunst har vi søkt midler til en Lydhør LekeKunst pilot, som en ny modell for mer langsiktige samarbeid med barnehagene, der vi setter felles mål og utvikler et kunstprosjekt i flere faser. Piloten vil utvikles gjennom vår og høst 2022.

Frø som tema

For tydeligere å se sammenhenger mellom kunstfag, kunstneriske uttrykk og naturens uttrykksformer i samspill med barn valgte vi i 2020 frø som felles tema. Med utgangspunkt i naturens materialer ønsket vi å rette fokus mot naturmangfold og bærekraft. Tema-arbeid er også velkjent i barnehagen, og vi synes det er like viktig i Lydhør. Fordi Kongsgården har et mangfold av arter og et rikt naturmiljø, var det spennende å oppdage alle de ulike frøene som finnes der. Alle Lydhør-kunstnerne og forskerne ble invitert til å bidra med det de kunne om frø; tanker eller dikt om frø, fantasier og fortellinger om frø, følelsen av å kjenne på frø, se på, tegne eller forme frø, lytte til lyden av frø mot ulike materialer eller leke å være et frø. Vi laget også en stor samling av frø fra planter og trær som vi har brukt på mange ulike måter sammen med barna i løpet av prosjektperioden.

Trær som samlingspunkt og forskningsfokus

Høsten 2021 flyttet Lydhør og ReMida fokus fra frø til trær som tema, gjennom å rette oppmerksomheten mot de fredede trærne i Kongsgårds-hagen. Her finner vi store og fantastiske almer, asketrær, kirsebær, asal, selje, eple og syrin som alle danner sterke utgangspunkt for kunstneriske verksteder og undersøkelser innen alle kunstarter sammen med barn og voksne.

På Kongsgården inviterer vi til Lydhør Verksteder Høsten 2021 der vi fordyper oss i de ulike trærne og deres sanselige, estetiske kvaliteter. Gjennom møter med de ulike trærne og fortellinger om trær får både barn og voksne ta med seg inntrykkene videre gjennom utforskende arbeid med tegning, musikk og lek. Om noen barnehager allerede arbeider med trær, frø, planter eller jord, og har lyst til å henge seg på, er det flott om dere kan ta kontakt. Vi ønsker sammen med dere å undersøke hva som skjer med trærne gjennom året, og ta del i de langsomme prosessene som skjer når frøene får «drikke vann og spise jord», både inne og ute i Kongsgården barnehage, og i alle barnehager som har et tre eller flere som de kan holde øye med gjennom året.

Kunstbasert stedsspesifikk forskning

Vi vil i fortsettelsen samarbeide med kunstnere, forskere og fagfolk som kan lære oss mer om trærne og vekstene i Kongsgården, og sammen utvikle et steds-spesifikt kunstprosjekt gjennom hele året. Mer om dette i løpet av høsten. Følg med på Lydhør-bloggen!

Fire fine almer ved porten inn til Kongsgården

Aktuelle forskningsprosjekt

De to gamle og livets tre

Et av forskningsprosjektene som er utviklet gjennom Lydhør i Kongsgården er Atle Krogstad sitt barnebokformidlingsprosjekt De to gamle og livets tre. Dette prosjektet fortsetter høsten 2021 med et nytt besøk fra Nissekollen barnehage, der Atle videreutvikler de steds-spesifikke perspektivene sammen med prosjektleder Lise Hovik. Sammen vil de forsterke forbindelsen mellom boka og stedet gjennom rollene Meme og Pepe og de aktivitetene, tingene og hendelsene boka forteller om. Virkemidler vil forsterkes gjennom enkle kostymer og rekvisitter, og treet som vokser opp gjennom taket undersøkes nærmere ved hjelp av stige. Prosjektet ble presentert i en Lydhør samtale i juni 21, men skal videre formidles gjennom en ny podcast og vitenskapelig artikkel i løpet av 2022.

Ta naturen inn

Gjennom ReMida og Lydhør Verksteder vil Pål Bøyesen videreutvikle et tegneprosjekt i samspill med trær, der blader, kvister, røtter og frø blir med inn i Kongsgården. Barn og pedagoger får utforske med blyant, kull og papir, som kommer fra treet. Ulike tegneredskaper og teknikker er med i utforskning av papiret og rommets muligheter i tegning. Med trær som tema og tegning som verktøy kan man sammen oppdage og utforske nye måter å tegne på. Prosjektet dokumenteres gjennom bilder og video, og skal brukes i en Lydhør animasjonsfilm.

Les mer om forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården 2019-21