I løpet av prosjektperioden vil det publiseres flere vitenskapelige artikler, noen master-oppgaver (Guro Gjerstadberget og Inger Dalen) og en doktoravhandling (Hanne Wiseth) som er tilknyttet prosjektet. I etterkant av Lydhør-prosjektet (2021) vil det publiseres en bok som beskriver og oppsummerer prosjektets verkstedpraksis, kunstneriske forskningsmetoder, ideer og teorier.

Forskningsformidling

I tillegg til disse mer tradisjonelle formene for forskningsformidling, ønsker vi i Lydhør-prosjektet å lete etter nye og alternative formidlingsformer. Kunstnerisk eller kunstbasert forskning åpner for flere språk og formidlingsformat enn vitenskapelige akademiske fagfellevurderte artikler. Vi ønsker velkommen til audiovisuelle og multimodale format som kan omfatte tekst, bilde, film/video, lyd i form av bilde-essay, video-essay, lyd-essay, podcast, intervju eller samtaler som har rom for praksisfortellinger, personlige erfaringer og refleksjoner eller mer kunstneriske uttrykksformer og undringer.
Det finnes også tidsskrift og kanaler som publiserer slike format, for eksempel Journal of Embodied Research. Video essay er et format som har utviklet seg raskt de siste årene: How to do a video essay.

Publikasjoner

Følgende publikasjoner relatert til Lydhør forskningsprosjekt er allerede publisert:

Hovik, Lise og Luthentun, Emily Fischbeck (2021) Podcast-serien Lydhøre Samtaler.
16 episoder publisert på SoundCloud. 10.-13.6.21

Silje Wiken Sandgrind (2021). En perfekt kombinasjon at barn og kunstnere kan utforske sammen. Intervju med prosjektleder i Lydhør, Lise Hovik. Barnehage.no, 4. august 2021

Dalen, Inger (2021). Figurteater og barns følelser.
Masteroppgave i barnekultur og kunstpedagogikk (drama) DMMH.

Masteren er utviklet i samspill med Lydhør, og undersøker hvordan figurteater, inspirert av bildeboka Snill, kan hjelpe sjenerte barn med å uttrykke sine følelser. En utforskning av lesestund, figurteater og lek med barnehagebarn.

Dalen, Inger (2021). Kunstpedagogisk arbeid med figurteater i barnehagen. Ånd i Hanske. Tidsskrift for UNIMA Norge. 30.9.2021

Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i masteroppgaven og publisert som fagartikkel i nett-tidsskriftet.

Hovik, L., & Pérez, E. (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies32 (1), 99-120. https://doi.org/10.7146/nts.v32i1.120410

I denne vitenskapelige artikkelen presenteres et stykke babyteater av Teater Fot sammen med et teorigrunnlag som videreutvikles gjennom Lydhør-prosjektet. Donna Haraways bruk av begrepet sympoiesis blir undersøkt og aktivisert i artikkelens drøftinger omkring teater for de aller minste.

Gjerstadberget, G. E. T. (2020) PÅ SPILL! Fra interaktiv til intra-aktiv dramaturgi i scenekunst med barn. Masteroppgave i barnekultur og kunstpedagogikk, (drama) DMMH

Denne masteroppgaven, som utforsker nye dramaturgier i scenekunst for barnehagebarn, bruker materiale fra et Lydhør verksted høsten 2018 som grunnlag for analysene.
https://hdl.handle.net/11250/2676299

Hovik L. & Henning A. H. (2019). Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen.  DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 28-35). https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-07

Denne vitenskapelige artikkelen er skrevet i forbindelse med en rekke Lydhør verksteder våren 2018, og bruker rhizomatisk tenkning som grunnlag i presentasjonen av arbeidet.

Olsen, Ann Sylvi. (2018) LYDHØR
Teksten presenterer LYDHØR lydlaboratorium i Kongsgården på ReMida-dagene 2018, med utgangspunkt i Reggio Emilias filosofi og pedagogikk.

Bøyesen, Pål. (2018) LYDHØR. Barns utforskning av lyd.
Rapport fra ReMidas første LYDHØR-prosjekt i Kongsgården.

Følgende publikasjoner er underveis:

  • Hanne Wiseth arbeider med en artikkelbasert doktoravhandling om barn i prosjektet Levende fantasiunivers, som er basert på verkstedarbeid i Lydhør (2021-23).
  • Ingvild Olaussen og Sunniva Hovde skriver på en vitenskapelig artikkel om prosjektet Eliksir basert på verksteder i Lydhør (2022).
  • Atle Krogstad skriver sammen med Lise Hovik en vitenskapelig artikkel om prosjektet De to gamle og Livets Tre basert på verksteder i Lydhør (2022).
  • Lise Hovik har også inngått avtale om publisering av den vitenskapelige artikkelen Øvelser med frø til antologien Nordiska Rhizom (red.) Bosse Bergsted, Jonas Alwall og Lonni Hall (2022). Beskrivelse av bokprosjektet.