I løpet av prosjektperioden vil det publiseres flere vitenskapelige artikler, noen master-oppgaver (Guro Gjerstadberget og Inger Dalen) og en doktoravhandling (Hanne Wiseth) som er tilknyttet prosjektet. I etterkant av Lydhør-prosjektet (2021) vil det publiseres en bok som beskriver og oppsummerer prosjektets verkstedpraksis, kunstneriske forskningsmetoder, ideer og teorier. Lise Hovik har skrevet intensjonsavtale med Fagbokforlaget om boka, som har arbeidstittel: Lydhørt samspill. Kunstnerisk arbeid med barnehagebarn. Det er er også inngått avtale om vitenskapelig artikkel til antologien Nordiska Rhizom (red.) Bosse Bergsted, Jonas Alwall og Lonni Hall. Beskrivelse av bokprosjektet og Lise Hoviks abstract.

Forskningsformidling

I tillegg til disse mer tradisjonelle formene for forskningsformidling, ønsker vi i Lydhør-prosjektet å lete etter nye og alternative formidlingsformer. Kunstnerisk eller kunstbasert forskning åpner for flere språk og formidlingsformat enn vitenskapelige akademiske fagfellevurderte artikler. Vi ønsker velkommen til audiovisuelle og multimodale format som kan omfatte tekst, bilde, film/video, lyd i form av bilde-essay, video-essay, lyd-essay, podcast, intervju eller samtaler som har rom for praksisfortellinger, personlige erfaringer og refleksjoner eller mer kunstneriske uttrykksformer og undringer.
Det finnes også tidsskrift og kanaler som publiserer slike format, for eksempel Journal of Embodied Research. Video essay er et format som har utviklet seg raskt de siste årene: How to do a video essay.

Publikasjoner

Følgende artikler relatert til Lydhør forskningsprosjekt er allerede publisert:

Hovik, L., & Pérez, E. (2020). Baby Becomings. Towards a Dramaturgy of Sympoietic Worlding. Nordic Theatre Studies32 (1), 99-120. https://doi.org/10.7146/nts.v32i1.120410

I denne vitenskapelige artikkelen presenteres et stykke babyteater av Teater Fot sammen med et teorigrunnlag som videreutvikles gjennom Lydhør-prosjektet. Donna Haraways bruk av begrepet sympoiesis blir undersøkt og aktivisert i artikkelens drøftinger omkring teater for de aller minste.

Gjerstadberget, G. E. T. (2020) PÅ SPILL! Fra interaktiv til intra-aktiv dramaturgi i scenekunst med barn. Master i barnekultur og kunstpedagogikk. Drama og teater. Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Denne masteroppgaven, som utforsker nye dramaturgier i scenekunst for barnehagebarn, bruker materiale fra et Lydhør verksted høsten 2018 som grunnlag for analysene.

Hovik L. & Henning A. H. (2019). Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen.  DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr.1. Tema: Drama og teater med de aller yngste (s. 28-35). https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2019-01-07

Denne vitenskapelige artikkelen er skrevet i forbindelse med en rekke Lydhør verksteder våren 2018, og bruker rhizomatisk tenkning som grunnlag i presentasjonen av arbeidet.

Olsen, Ann Sylvi. (2018) LYDHØR
Teksten under presenterer LYDHØR lydlaboratorium i Kongsgården på ReMida-dagene 2018, med utgangspunkt i Reggio Emilias filosofi og pedagogikk.

Bøyesen, Pål. (2018) LYDHØR. Barns utforskning av lyd. Rapport fra ReMidas første LYDHØR-prosjekt i Kongsgården.