LYDHØR i Kongsgården

Sympoetisk samspill med barnehagebarn

L

LYDHØR består av ulike virksomhetsområder
som samarbeider om å skape kunst for og med de yngste barna

LYDHØR Verksteder

Kjernevirksomheten i ​LYDHØR​ er kunstverkstedene, der barnehagebarn kommer på besøk til Kongsgården barnehage sammen med sine pedagoger for å delta på verksteder sammen med kunstnere og kunstnerforskere, i samarbeid med ReMida. Gjennom ​Lydhør Verksteder med barnehagebarn ​får de yngste barna delta i kunstneriske prosesser på egne premisser, i samspill med kunsten og kunstnerne.

Lydhør kunstarena

Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna​ ​søker å løfte og ivareta det kunstneriske tilbudet for barn i barnehagealder i Trondheim. Våren 2021 starter arbeidet med å etablere denne kunstarenaen i Kongsgården. Vi tilbyr et åpent lørdagsprogram for barn fra 0-6 år og deres foreldre, av kunstuttrykk som har blitt utviklet gjennom ​Lydhør Verksteder. ​Kunstarenaen er tenkt som en kulturell ressurs for både byen, kunstnerne, fagmiljøene og barna.

Lydhør forskning

Lydhør i Kongsgården​ er i perioden 2019-21 et kunstnerisk forskningsprosjekt der 18 kunstfaglige forskere fra DMMH og NTNU har vært involvert i ulike kunst-verksteder i Kongsgården. Kunstverkstedene er utviklet med fokus på ulike problemstillinger, tematikker og arbeidsmåter, med særlig fokus på samskaping på tvers av kunstfag og i samspill med barna, pedagogene, stedet og naturen.

«We need to develop practices
for thinking about those forms of activity
that are not caught by functionality,
those which propose
the possible-but-not-yet,
or that which is not-yet but still open.»

Donna Haraway
om lek og fortelling

Om oss

LYDHØR i Kongsgården er et samarbeid mellom ReMida – senter for kreativ gjenbruk i Trondheim KommuneTeater Fot og forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Prosjektgruppa består av Pål Bøyesen og Ann Sylvi Olsen fra ReMida sammen med Lise Hovik fra Teater Fot / DMMH, som leder forskningsprosjektet. Fra februar 2020 er Emily Fischbeck Luthentun produsent for Lydhør-prosjektet, og fra 2021 er Ingrid Bjørkøy, DMMH med i prosjektgruppa.

Lyden av grønne almeblader