Lek er nødvendig

Donna Haraway er tydelig på at lek er nødvendig for å utvikle praksiser for å forstå og inkludere det som er mulig, men ennå ikke finnes:

«We need to develop practices for thinking about those forms of activity that are not caught by functionality, those which propose the possible-but-not-yet, or that which is not-yet but still open».

Skjermbilde 2019-06-25 kl. 10.57.59

Haraway i intervjuet i the Guardian:
Feminist cyborg scholar Donna Haraway: ‘The disorder of our era isn’t necessary’

‘My attention is centered on the extermination and extinction crises happening at a worldwide level, on human and non-human displacement and homelessness. That’s where my energies are.’

Se filmen Storytelling for Earthly Survival

 

Reklamer

Lydhørt Samspill

Les artikkelen Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen av Lise Hovik og Anne Helga Henning i
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1-2019.

Artikkelen beskriver et forprosjekt til Lydhør, et kunstnerisk arbeid i samspill mellom små barn, Remida-materialer, lyd, rom, kunstpedagoger og ansatte fra barnehagen. Det er fokus på lyttende samspill og kompleksiteten i øyeblikkets poetiske potensiale.

Gutt med hjulvisp
Gutt med hjulvisp, messingskål og porselenslokk

Lydhør-prosjektet fortsetter!!

Forskningsprosjektet LYDHØR i Kongsgården har fått støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige Tiltak, slik at vi kan videreutvikle ideen om en kunstarena for de minste i Trondheim. Hurra!!!!

Prosjektet undersøker betydningen av sympoetisk samspill i små barns møte med kunst gjennom utvikling av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk vil fungere som en forskningsarena der samspillet mellom natur, miljø, omgivelser, rom, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.