Møter med Kulturrådet og Kommunen

LYDHØR – prosjektet i Kongsgården har håp om å få bli værende i lokalene ved Bybrua, og vil gjerne utvikle en fremtidig virksomhet for barn i Trondheim der kunst for de minste står i fokus. Vi hadde nylig et møte med Kulturrådet i deres flotte lokaler i Dronningensgate 10b. Arnaud Fontaine informerte om virksomheten og de to støtteordningene som kan være aktuelle, Næringsutvikling og Regional Bransjeutvikling.

I tillegg kan man søke om å få bli med i et utviklingsprogram med veiledning og kursing; Ovasjon, Kulturrådets kompetanseprogram for kunstnere og mindre virksomheter innen kulturell og kreativ næring.

Vi har også hatt møte med Hilde Vistnes, rådgiver i Rådmannens fagstab for kultur og næring, som også tipset om mulige støtteordninger hos Kulturfondet og hos Bufdir. Dette skal vi se nærmere på, og syntes vi fikk god veiledning begge steder.

 

Åpning av nye Rosendal Teater

Søndag 25.8 var det åpning av det nye Rosendal Teater med stort barneprogram der både ReMida og Teater Fot deltok med verksted og Animalium stunt. Bildet under viser Animaliums rare dyr improvisere med heisen som scene. Arbeidet med rare dyr vil utvikles videre i møte med barn og pedagoger på Kongsgården i oktober. ReMida starter sitt verkstedarbeid med papir og tegning allerede i september. Vi gleder oss til å komme igang med lydhøre verksteder!

69629725_3193389217345575_1789684894826233856_o-1024x682
Foto: Geir Mogen/Buckethaus

Lydhøre barnehager

Etter morgenmøtet på Kongsgården i dag, med pedagoger fra 9 Trondheims-barnehager, har vi nå etablert kontakt med LYDHØR-barnehagene som skal delta i forskningsprosjektet. På møtet presenterte Lise og Pål LYDHØR-prosjektet, og deltakerne presenterte seg selv og sine interesser i prosjektet.

Vi ser fram til å samarbeide videre med barn og pedagoger fra Svartlamoen, Nissekollen, SIT Moholt, Tildra, Sætra, Øya, Berg, Småbergan og Hallset barnehager, og bli bedre kjent  utover høsten og våren!

Fine lyder i Kongsgården

Ellen Lindquist, sammen med Emily Stauffer og Pat Diamond fra kunstnerorganisasjonen The Foundry i New York, holdt i dag musikalsk verksted for 5-åringer fra Birralee Kindergarten og tre av pedagogene derfra. Barna fortalte om hva de har drømt, og ble ivrig med på leken med rim og regler, instrumenter og ReMida-materialer.

IMG_5905
Lydlek med Emily

Etterpå fortsatte leken utendørs, der Emily ledet barna inn i undersøkelser av blader, grus og pinner. Etterhvert fikk de leke frø og blomster, dyr og ting de fikk se bilder av.

Fra forskergruppa deltok Lise, Tor og Ellen, som tok med seg viktige erfaringer videre fra en fin og lydhør dag i Kongsgården, til nye utforskende verksteder i tiden framover.

The Foundry møter barn fra Birralee

Torsdag åpner vi forskningsprosjektet LYDHØR med et musikkverksted der Ellen Lindquists prosjekt Drømseminarium møter barn fra Birralee Kindergarten. Lindquist og  The Foundry arbeider denne uken i Trondheim, og holder også verksted for voksne: Drömseminarium Open Session. På Kongsgården vil de ta i bruk stedet og ReMida-materialer i samspill med barna.

“We will be using everyday objects to create extraordinary events. We will play with familiar things and explore creating sounds, stories, dreams, and visual art.”

Oppstartseminar

Kongsgården viste seg fra sin beste side i dag, da vi hadde vårt første møte i forskergruppen. Spennende å møtes, og høre hvilke forskningsinteresser gruppen har, og hva de ønsker å undersøke i samspill med LYDHØR. Kort referat kan leses under.

Tilstede: Ann-Sylvi Olsen, Pål Bøyesen og Lise Hovik fra prosjektgruppa, Atle Krogstad fra DMMH (litteratur), Tor Haugerud og Ellen Lindquist fra NTNU (musikk), Anne Helga Henning og Nina Holte Eide fra NTNU (arkitektur/tegning), Hedda Fredly og Guro Erika Trøset Gjerstadberget fra HINN (drama). Ingvild Olsen Olaussen, Mette Sandmoen (DMMH, drama) og Nora Finnserås (masterstudent og pedagog) hadde meldt forfall, men vil være med i forskergruppen i fortsettelsen. Les mer om forskerne og deres prosjekter her.

Etter at Lise, Ann-Sylvi og Pål hadde fortalt litt om prosjektet; bakgrunn, forankring, formål, motivasjon, faglige og teoretiske perspektiver og forventede resultater, presenterte deltakerne seg selv og hvilke tanker de har om sin deltakelse i prosjektet. Det var interessant å se at vi allerede fra starten har en spennende tverrfaglighet i gruppa, og at alle bidrag kan både stå for seg selv og samtidig inngå i helheten av prosjektet.
Vi avsluttet dagen med å forsøke å konkretisere planer for høsten og våren, men alle prosjekter er i utvikling og følges opp fortløpende etter dette første møtet. Vi var enige om å arrangere flere interne forskningsseminar, som tar opp ulike tema i utviklingen av prosjektet.

Første verksted på Kongsgården i høst er Ellen Lindquists prosjekt Drømseminarium som skal møte 12 barn og pedagoger fra Birralee International Kindergarten den 22.8.
25.8 deltar ReMida og Teater Fot på åpningen av Rosendal Teater på barnedagen, der vi prøver ut noen LYDHØR verksted-ideer.
Videre planer for høsten legges fortløpende ut på bloggens kalender (til høyre på siden).

LYDHØR forskning er i gang!

Første dag på Kongsgården med oppstartsmøte sammen med Pål og Ann-Sylvi.
Vi har gått gjennom plan for høsten og budsjett. Kartlegging av stedets arter er i gang; Svære asketrær og almetrær, syrin, kirsebær, eple, solbær, rips, rabarbra, rør, pinner, lekeapparater og en åpen dør!

Lek er nødvendig

Donna Haraway er tydelig på at lek er nødvendig for å utvikle praksiser for å forstå og inkludere det som er mulig, men ennå ikke finnes:

«We need to develop practices for thinking about those forms of activity that are not caught by functionality, those which propose the possible-but-not-yet, or that which is not-yet but still open».

Skjermbilde 2019-06-25 kl. 10.57.59

Haraway i intervjuet i the Guardian:
Feminist cyborg scholar Donna Haraway: ‘The disorder of our era isn’t necessary’

‘My attention is centered on the extermination and extinction crises happening at a worldwide level, on human and non-human displacement and homelessness. That’s where my energies are.’

Se filmen Storytelling for Earthly Survival

Eller lytt til podcasten Reflections on the Plantationocene: A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing. Mot slutten av samtalen snakker de om betydningen av lek og kunst.

Lydhørt Samspill

Les artikkelen Lydhørt samspill. Oppmerksomhet på lyd ved bruk av ReMida-materialer med de aller minste i barnehagen av Lise Hovik og Anne Helga Henning i
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift nr. 1-2019.

Artikkelen beskriver et forprosjekt til Lydhør, et kunstnerisk arbeid i samspill mellom små barn, Remida-materialer, lyd, rom, kunstpedagoger og ansatte fra barnehagen. Det er fokus på lyttende samspill og kompleksiteten i øyeblikkets poetiske potensiale.

Gutt med hjulvisp
Gutt med hjulvisp, messingskål og porselenslokk