Oppstartsmøte med Lydhør-barnehagene

I dag hadde vi et godt møte med barnehagene, der vi presenterte vårens Lydhør program i Kongsgården. Vi snakket om vårt tema frø, og om hvordan barnehagene kan koble seg til dette på ulike vis. Vi gjorde også en øvelse sammen, der alle valgte seg et frø, som vi diktet en liten historie om.

Det er ikke en forutsetning for å delta, at frø er tema i barnehagen, men det er fint dersom vi kan finne en forbindelse gjennom dette temaet. Det kan være så enkelt som å be barna om å finne et frø på vei til barnehagen, snakke litt om hva slags frø det er, hvor det kommer fra, hva som kan komme ut av frøet til våren…

Noen av verkstedene vil ha økt oppmerksomhet på pedagogisk dokumentasjon, som en del av metodeutviklingen. På møtet diskuterte vi bruk av ulike dokumentasjonsmetoder, og hvordan særlig film og foto kan gripe inn i kunstverkstedene (eller de pedagogiske situasjonene) på måter vi ønsker å unngå. Vi vil prøve ut ulike dokumentasjonsmetoder der også lydopptak, praksisfortelling og løpende logg vil vurderes. Bevissthet rundt det å dokumentere, og hvorfor vi dokumenterer, er noe vi ønsker å jobbe videre med i Lydhør.

Verksteder der vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon innebærer at barnehagen er litt bedre forberedt, og der de som deltar (både barn og pedagoger) også deltar på en oppfølgingssamtale i etterkant. Pedagogista Nora Finseraas vil lede disse samtalene, sammen med prosjektleder Lise Hovik. Vi vil gi spesifikk informasjon om hvordan vi ønsker å legge opp dette i hvert enkelt tilfelle, og i samråd med den barnehagen som melder seg på verkstedet.

Vi ser fram til å møte barn og pedagoger på Kongsgården utover våren og ønsker alle Lydhør-barnehagene velkommen til å melde seg på Program vår 2020 ved å sende mail til Lise på lho@dmmh.no.

Øvelser med Frø 1

I går holdt vi oppstartseminar med forskergruppa der vi la planer for vårens verksteder og åpne arrangement. Kalenderen med vårprogrammet blir snart lagt ut under PROGRAM på menyen her, og det vil være mulig for Lydhør-barnehagene å melde seg på så snart det ligger ute. Programmet vil bli presentert på åpningsseminar for Lydhør-barnehagene den 22.1. Påmelding til lho@dmmh.no.

På forskergruppeseminaret presenterte Lise sitt kommende verkstedprosjekt: Øvelser med Frø. Hun vil utvikle en serie med øvelser, der vi sammen undersøker vårt samspill med frøene gjennom ulike kunstneriske tilnærminger. Denne gangen laget vi små fortellinger med frøsamlingen, som ble til et felles eventyr, som til slutt dannet et nytt frø-bilde. Tor presenterte også sitt Frøspelverksted gjennom en felles fri-improvisert komposisjon, som endte med en herlig kakofonisk frø-jam, bare hør:

Godt Nytt Lydhørt År!

Vi ønsker alle samarbeidspartnere, barnehager, barn, pedagoger, kunstnere og forskere et riktig godt nytt år og gleder oss til videre samarbeid! Vårens tema er FRØ, og selv om det er vinter, så lever frøene sine egne indre liv mens de venter på varme, lys og kraft til å springe ut når tiden er inne. Godt nytt år også til alle vinterfrø!

Vinternypefrø

God Lydhør Jul!

Lydhør-gjengen avsluttet året sammen på Kongsgården med julegryte og juleleker.
Vi oppsummerte høsten med en ekte ReMida-lek, der tingene fikk spille hovedrollen.

Og med dette ønsker vi alle gode venner, barn, Lydhør-barnehager, forskere og andre samarbeidspartnere en leken og resirkulerbar jul! Vi ses til første forsker-frø-seminar den 9.1.20, og inviterer deretter pedagoger fra Lydhør-barnehagene på frø-seminar den 22.1.20. Mer informasjon om dette etter jul:)

Lydhør Forskergruppemøte

Tilstede: Tor Haugerud, Matilda Rolfsson, Ingvild Olssen Olaussen, Pål Bøyesen, Hannah Mjølsnes, Amalia Fonfara, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Anne Helga Henning, Ann Sylvi Olsen, Barbro Djupvik, Atle Krogstad, Nora Finseraas, Lise Hovik.

Askefrø på snø etter en stormfull natt

En spennende formiddag med 14 av deltakerne i forskergruppa, der vi ble bedre kjent med hverandres arbeidsmåter og forskningsmetoder. Spørsmålene vi diskuterte var knyttet til forholdet mellom kunst, forskning og pedagogikk, eller det som også kan kalles A/R/Tografi (Artist/Researcher/Teacher + Graphy).

Hva er kunstnerisk forskning?
Hvilke metoder bruker vi?
Hvilke metoder ønsker vi å utvikle?
Hvordan dokumenterer vi?
Hvordan bruker vi dokumentasjonen?
Hvordan skal vi publisere våre erfaringer og kunnskap?

Det var særlig temaet dokumentasjon som satte fart på samtalen, og her har vi mye å arbeide med. Et perspektiv vi vil utvikle videre i prosjektet er pedagogenes rolle i den kunstneriske utforskningen. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan både barna, kunstnerne, forskerne og pedagogene ta del i samtalen om det som er skapt.

Vi koblet oss sammen på vårens tema, FRØ, gjennom en installasjon i prosjektrommet, der Lise hadde stilt ut sin frøsamling, og alle fikk velge seg sitt eget frø. Vi lyttet til lyden av frøet og skapte et felles bilde. Dette ble en fin første utprøving av mangfoldet som finnes både i frøenes verden, blant prosjektdeltakerne, og de ulike prosjektene som skal utforskes med Lydhør i Kongsgården.

Regnbuepromp!

I dag har Ingvild blandet eliksirer sammen med barn fra Nissekollen barnehage!
Hun skriver:

Det er utrolig hva man kan fylle en flaske med! I dag har vi blandet urteavkok til en magisk eliksir. Det interessante med denne eliksiren er at hvis du drikker den kan du komme til å prompe en regnbue. Det er litt uklart enda om regnbuen vil være stor eller liten eller om den vil bre seg ut over himmelen eller langs bakken. Vi som har smakt på eliksiren vil nok i løpet av de nærmeste dagene kunne komme med noen avsløringer i saken.
I tillegg til å blande eliksirer tegnet barna i dagens verksted etiketter både til eliksirene vi hadde blandet og til sin drømmeeliksir. Nå ligger spennende etiketter og venter på en flaske med et innhold som gjør hele verden og havet grønt, som forvandler deg til et høyt fjell, som forvandler deg til en banan og andre merkelige ting. Hvem tør egentlig blande en slik drikk? Eller enda mer risikabelt, hvem tør drikke en slik drikk?

Eliksir verksted 7.12.19

Kull i fri bevegelse

I dag har Mette hatt tegneverksted for de aller minste der kullet møter kroppen og papiret på utforskende, dynamiske, medskapende og frie måter. Vi hadde et spennende møte med barna, og erfarte hvor ulikt de møter det fremmede stedet, materialene og oss. På hver sin måte tok de etterhvert del i tegningen, og skapte sine egne kroppslige, lydlige og visuelle uttrykk.

Etterpå fikk vi en fin prat med pedagogene fra Småbergan og Øya barnehager om opplegget, og ble enig om at det ville være spennende å møte de samme barna på nytt. Å komme tilbake ville gi en annen og tryggere inngang til utforskningen. Denne muligheten vil vi diskutere videre.

Lek med gjenstander og streker

I dag holdt Nina og Anne Helga tegneverksted for foreldre og barn på Kongsgården der de utforsket samspillet mellom gjenstander, strek i bevegelse og de fortellingene som kan oppstå i møtet mellom barn og voksnes streker og fortellinger. På gulvet foldet det seg ut et mylder av historier og streker og i dette samspillet så vi spennende muligheter for videre utforskning. Vi gleder oss til videre samarbeid og tegnelek!

Om opplegget Se! Lyd!

Huletegning med lommelykt 28.11.

Torsdag 28.11 ble prosjektrommet i Kongsgården forvandlet til en mørk hule. Sammen med Pål og Anne Helga fikk barna tenke på hvordan det var den gangen da folk bodde i huler, og brukte kullrester fra bålet til å tegne med. Barna ble samlet rundt bålet og fikk lukte på kullet før tegningene begynte å tre fram i lyset fra lommelyktene (faklene). Barna tegnet ivrig og det steg fram spennende dyr og vesener vi aldri har sett før! Da de også fikk bruke kritt sprang figurene nesten ut av papiret!

Tegneverksted med gjenstander

Lørdag holder Nina Eide Holtan og Anne Helga Henning tegneverksted for barn fra 3-8 år og foreldre i Kongsgården barnehage:

Kjære barn og foreldre! Kom og la gjenstand og tegning smelte sammen til nye vesener, ting og steder. Foreldre og barn får tegne sammen utifra en felles gjenstand. Vi bruker tusj og tråd til å tegne med. Vi er spente på hva som åpenbarer seg etterhvert som dere tegner…

Billetter er gratis men må bestilles her.